Til hovedinnhold

Tolking og barn

Andre ressurser

Filmen Tegnspråktolk i videregående skole – en veiledning er produsert av Supervisuell for NTNU, med støtte fra Extrastiftelsen. Fagansvarlig er Sigrid Slettebakk Berge som har forsket på tolking i videregående skole.

Berge har også skrevet en rekke artikler om tolket undervisning for døve og hørselshemmede elever, rettet mot lærere.

Aktuelle artikler av Berge m.fl

Side 43 av 49