Til hovedinnhold

Literacy

Literacy handler om å tilrettelegge for, og delta i aktiviteter hvor barn, unge og voksne får utforske, leke og lære om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving. Dette er aktiviteter som gir den enkelte erfaringer som gjør at de kan oppdage og utforske skriftspråket sammen med andre som mestrer det.

Hva er literacy?

Literacy er for alle

Litterære opplevelser for alle

Veileder i skriveutvikling for personer med behov for ASK

Betydningen av å lære skriftspråk

Inkluderende opplæringsmiljø for personer som bruker ASK

Tilgang til skriving

Tilgang til bøker

Tidlig skriftspråkstimulering – Emergent Literacy

Den alfabetiske koden

Den formelle lese- og skriveopplæringen – conventional literacy

Tips til fordypning