Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 2 Skribling

Beskrivelse: På dette trinnet lager personen kontinuerlig vertikale, sirkulære eller bølgete linjer arrangert lineært på tvers av siden. Tegningen kan inneholde bokstavlignende figurer, men der de fleste former gjenkjennes ikke som bokstaver.

Personer på dette nivået er begynnende skrivere

De trenger mange og daglige muligheter til å skrive. Når de skriver, må vi i stor grad komme de i møte med å drøfte med personen hva de har skrevet og hjelpe til med å tilskrive mening. De skal gjennom erfaring oppleve at skriving handler om å uttrykke noe, «"dette er en mening eller ide som jeg har"

Vi skriver daglig av reelle/virkelige grunner

  • Vi skriver til personen, for eksempel en beskjed, en melding, en liste eller lignende. f.eks, I dag skal vi på tur og vi trenger …
  • Vi skriver sammen med personen, f.eks. skriver en felles tekst, individuelle setninger (PCW) eller skriver tekst til bilde (der en voksen er sekretær), for eksempel tekst fra en felles opplevelse/tur i gruppen
  • Vi motiverer og stimulerer til å skrive selv som å skrible eller lekeskrive med penn eller tastatur og vi har fokus på å tillegge mening til det personen har skrevet/skriblet.

På dette trinnet viser personen at de vet forskjellen på å tegne og å skrive. De kan også peke ut bilde og skrift i en bok.

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som:

  • Høytlesing av bøker og vi leser samme boken flere ganger
  • Vi peker på teksten underveis som vi leser f.eks. «her begynner jeg å lese» - se der er min bokstav …
  • Vi prøver ut digitale bøker som fremhever teksten som leses
  • Vi har fokus på bokstaver og lyder, både spontant gjennom dagen og i strukturerte sammenhenger
  • Gir tilgang til motiverende og inspirerende bøker gjennom hele dagen

Side 4 av 26