Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Trinn 7 Skrive lister

Tre eller flere ord som er relaterte til hverandre, ofte satt opp i et listeformat. Kan være en liste over ting de kan se i et bilde (ofte substantiver), eller en liste over ting de forbinder med et emne.

Inkluderer ofte ikke småord eller mellomrom. Leseren trenger ikke støtte i illustrasjoner.

skrible
Handleliste. Eline, 7 år.

Personer på dette nivået er nå tidlige konvensjonelle lesere og forfattere. De bør nå ha gått over til mer formelle lese- og skriveopplæring – og daglig få muligheter til å skrive «av reelle grunner»

Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner:

  • Når du skriver for personen, f.eks. morgenmelding; sørg for at du bruker ordbank selv og modeller staving av ord som ikke er i ordbanken "lyd for lyd"
  • Ved selvstendig skriving må personen ha mulighet til å bruke en full én-sides alfabetoppsett hvis de ikke allerede har det (tilgang til hele alfabetet), for eksempel et tastatur (digitalt eller analogt).
  • Fortsette tilrettelegging ved bruk av mini-leksjoner, fokus på å skrive «én god setning».

I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som:

  • Fokus på leseforståelse
  • Uavhengig tilgang til bøker for selvstendige lese-aktiviteter
  • Gjentatt lesing av bøker av både personen og lærer/voksen (delt lesing kan fortsatt være nyttig på dette stadiet)
  • IKKE peke på ord i bøker mens du leser
  • Bruk av ordbank
  • Systematisk stave ord lyd for lyd

Side 9 av 26