Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Pedagogisk bruk av Skrivetrappa

Vi anbefaler at når du går i gang med å tilrettelegge for skriveopplæring i tråd med denne veilederen gjør du følgende. Ta utgangspunkt i personens utviklingstrinn (jmf. Beskrivelse av skrivetrappa). Når vi kan snakke om og beskrive en utvikling kan vi også lettere bli oppmerksomme på hva som er neste trinn og tilrettelegge for denne. Denne veilederen beskriver utviklingen i skriving i så små trinn at det skal være mulig å observere, diskutere og vurdere hvor en person er i sin utvikling.

I den tidlige skriveutviklingen skjer det store og svært viktige endringer. Fra at en person uttrykker en ide gjennom en tegning (krusedull) – til å kunne skrive en sammenhengende, språklig oppbygd tekst som forstås av en annen person. Gjennom å inkludere tegning og skribling som egne trinn i tidlig skriveutvikling, kan vi også vurdere de tidlige skrivere som ennå ikke har ferdigheter i å stave – men som ønsker å dele en språklig ide. Skriving er den ferdigheten som gir deg mulighet i å kunne uttrykke deg gjennom skriftspråket – fra å benevne din favorittperson ved å peke ut førstebokstaven hans, -til å beskrive utførlig hva du tenker på. Denne muligheten er uavhengig av et forhåndsbestemt ordforråd i en kommunikasjonsløsning.

Veilederen har i hovedsak fokus på det kommunikative og språklige i skrivingen og i mindre grad fokus på staving, ortografi og forming av bokstaver. For personer med ulike utfordringer, kan skriving gi ekstra utfordringer i håndskrift, stavemåte, ordforråd, konstruksjoner av tekst og i flyt og sammenheng i skrivingen. Dette er tilpasningsbehov som vi vil trekke inn underveis i veilederen. Veilederen beskriver starten på skriveutviklingen - fra tegning, skribling og skriving av de første bokstaver, til mer tradisjonelle ferdigheter i skriving som utvikles de første år på barneskolen.

Når vi i hovedsak bruker begrepet «personer» i denne veilederen, viser vi til hele spekteret av personer som er i tidlig skriveutvikling, – fra den tidligste start til de som er på nivå med 3 – 4 klasse i grunnskolen. Dette gjelder særlig personer som har eller har hatt hindringer i sin læring og som trenger ekstra søkelys på kunnskap, tilpassing, hjelp og støtte for å utvikle sine ferdigheter videre. Vi har et særlig fokus på personer som har utfordringer i kommunikasjon og talespråk og som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Skrivetrappen er også anvendelig for andre som er underveis i sin skriveutvikling – uavhengig av forutsetninger og behov.

Vi bruker begrepene «du og/eller dere» og viser da til en pedagog/spesialpedagog, en forelder eller en annen voksen som er opptatt av støtte en person i sin skriveutvikling. Du eller dere har interesse og motivasjon til ulike skriveaktiviteter, er nysgjerrig og på utkikk etter god metodikk og pedagogikk som kan støtte en person i utvikling.

Side 21 av 26