Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

2.2 De kroppslig-taktile nærsansene

Læringsmål

Når vi hører ordet «taktil» tenker vi umiddelbart på berøring med hendene, men egentlig er den taktile nærsansen multifasettert, kroppslig og bygd opp av flere sensoriske systemer. Graden av sanseintegrasjon på tvers av disse systemene har mye å si for hvor godt hvert enkelt sansesystem fungerer. Dette er viktig å huske i vurderingen av barnets funksjon og funksjonelle profil også når det gjelder nærsansene.

Det berøringssensoriske systemet

Dette systemet inkluderer huden og hendene og er hovedorganet for aktiv berøring. Andre kroppsdeler som panne og føtter kan også brukes som berøringsorgan.

Huden

Huden er en del av det berøringssensoriske systemet. Huden inneholder flere typer nevroreseptorer, eller nerveceller som har forskjellige egenskaper avhengig av mange forskjellige typer nervefibre. Reseptorene tar seg av «sakte» eller «rask» overføring av forskjellige typer taktil informasjon gjennom det perifere nervesystemet og frem til det sentrale nervesystemet, hjernen.

Det muskulær-sensoriske systemet

Muskelfastheten og ledd gir oss viktige sanseinntrykk når vi beveger oss, foretar en handling, eller får et inntrykk fra verden inn mot kroppen

Det vestibulære eller balanse-systemet

Dette har hovedbasen i det indre øret. Misdannelser eller underutvikling i det indre øret kan skape store utfordringer med balansesystemet og fysisk-motorisk utvikling

Det proprioseptive systemet

Dette systemet henger tett sammen med balansesystemet. Ordet propriosepsjon betyr kroppsfølelsen, eller mer presis følelsen av hvor kroppen og kroppsdelene er i forhold til hverandre og rommet. Vi kan ikke planlegge bevegelse eller utføre handlinger uten å kjenne at vi er i en samlet kropp med lemmer som henger sammen og som kan lokaliseres i forhold til hverandre.

Bevegelsessystemet

Dette kalles også den kinestetiske sansen. Bevegelsesfunksjonen er både en igangsetter for, og avhenger av, funksjonene til alle de andre systemene.

Side 16 av 22