Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Lese taktilt

For å lese digitale tekster taktilt, bruker du en leselist. Leselisten viser kun få tegn om gangen. Antall tegn avhenger av lengden på leselisten. En tekstlinje på skjermen vil som regel ha mange flere tegn enn det er plass til på leselisten. Da leser du første del av tekstlinjen først. Deretter bruker du en navigasjonstast på leselisten til å bla videre slik at du får fram mer av teksten. Hvor mange ganger du må bla, avhenger av antall celler på leselisten. Blar du videre etter at tekstlinjen er slutt, flyttes fokus til begynnelsen av neste linje.

Du kan bestemme om markøren skal stå stille mens du leser, eller om den skal følge med, linje for linje. I tillegg er det gjerne en tast for å sette leselistfokus tilbake til markøren. Over eller under hver punktcelle på leselisten er det en tast vi kaller en markørhentetast. Vil du ha markøren til en bestemt bokstav i teksten, kan du trykke på markørhentetasten ved denne bokstaven.

I dette kapittelet vil vi gi noen tips til hvordan du og eleven kan arbeide for å utnytte leselisten på en god måte. Gjør deg kjent med skjermleseren dere bruker, og innstillinger for den under delen Innstillinger. Informasjon om leselisten eleven bruker, finnes på leverandørens og/eller produsentens nettsider.

Leseteknikk

Vi ser at noen velger å bruke pil ned/opp på tastaturet for å flytte fokus med leselisten til neste/forrige linje. Dette er en lite hensiktsmessig lesestrategi, blant annet fordi eleven ikke får med seg tekst på slutten av linjen. Ved en ren leseoppgave er det enklere å bruke navigasjonstastene på leselisten. Dette gir størst kontroll og best ergonomi.

JAWS

I JAWS er standardinnstillingen for navigering på leselisten at markøren står stille når du blar med leselisten. Vil du at markøren skal følge med mens du leser, kan du gjøre som beskrevet under.

Markørfølging i JAWS:

  1. Åpne JAWS Quick Settings: Ins+v
  2. Skriv ordet aktiv i søkefeltet
  3. Flytt til innstillingen Aktiv følger leselist: Pil ned
  4. Slå markørfølging på/av: Mellomrom

Vil du gjøre endringen permanent, trykker du Ins+6 i stedet for Ins+v under punkt 1 i beskrivelsen over. Ins+6 åpner JAWS Settings Senter.

På enkelte leselister finnes det tastekombinasjoner for å slå lesing med markørfølging på og av.

Markørfølging i SuperNova:

Skal du lese uten markørfølging i SuperNova, må du enten velge Lesemarkør, Num stjerne/ Num minus, eller Fysisk modus med VCtrl+VShift+9.

Se mer om lesemarkør under delen Litt om SuperNova. Hvis talen forstyrrer, kan du slå den av med VCtrl+0.

Markørfølging i NVDA:

I NVDA vil markøren alltid følge med leselisten når du blar.

6- eller 8-punkts punktskrift

I Norge bruker vi vanligvis 8-punkts punktskrift på leselist. Det vil si at en stor bokstav vises med punkt 7, altså nederste punkt til venstre i punktcellen, og tall med punkt 8, nederst til høyre. Alle skjermleserne er satt opp til å vise 8-punkts punktskrift, bortsett fra SuperNova, der standardinnstillingen er 6-punkt. Mer info om 6- og 8-punkts punktskrift i Supernova.

Side 14 av 39