Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Kalkulator

Det er to hovedtyper kalkulatorer som elever med blindhet og sterk svaksynthet kan bruke:

 • Fysisk kalkulator
 • Programvarebasert kalkulator

Fysisk kalkulator

Det finnes ulike fysiske kalkulatorer for de fire regningsartene:

 • Syntetisk tale
 • Store tall (forskjellige størrelser på tallene)
 • Kombinasjonen store tall og syntetisk tale

Programvarebasert kalkulator

Excel er et godt alternativ som kalkulator for alle med synsnedsettelse. Matematikkoppgaven skrives i Word, mens utregninger gjøres ved hjelp av Excel. Alle regneoperasjoner i Excel må begynne med =.

Nedenfor har vi vist hvordan en utregning kan gjøres:

 1. Åpne Word og Excel
 2. Skriv det aktuelle regnestykket i Word. Eksempel: 75 *5 =
 3. Skift over til Excel: Alt+Tab
 4. Skriv = etterfulgt av regnestykket i celle A1 (eller kopier regneuttrykket uten = fra Word): =75*5
 5. La Excel regne ut og vise svaret: Enter (F2 benyttes dersom du vil se formelen i den aktuelle cellen).
 6. Kopier eller klipp ut svaret: Ctrl+c eller Ctrl+x
 7. Skift deretter tilbake til Word: Alt+Tab
 8. Skriv = og lim inn svaret etter likhetstegnet: Ctrl+v

Skrivemåter i Excel

Regneoperasjon med tilhørende eksempel i parentes:

Addisjon (=5+5)

Subtraksjon (=6-2)

Multiplikasjon (=5*4)

Divisjon (=20/5)

Prosent (=200*5%)

Kvadratrot (=rot(25))

Potens (=5^2)

Logaritme (=log(25))

=pi() (gir tallet 3,14...)

Google kan også benyttes som kalkulator. Skriv regnestykket i søkefeltet. Søkeresultatene i Google er laget som overskrifter og du kan trykke h for å gå til første søkeresultat, som er svaret på regnestykket.

Side 19 av 39