Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Formatere dokumenter

Når du formaterer en tekst i Word, er det viktig å bruke stiler. Da vil skjermleseren kunne gi informasjon om strukturen i dokumentet. Du vil også kunne gi kommandoer til skjermleseren for å gå til overskrifter o.l.

Overskrifter

Slik setter du inn en overskrift i dokumentet:

 • Stå på en tom linje og skriv overskriften
 • Velg overskrift (nivå 1, 2 eller 3): Alt+1, Alt+2 eller Alt+3
 • Begynn et nytt avsnitt med stilen Normal: Enter

Lister

En punktmerket liste kan lages på følgende måte:

 • Stå på en tom linje
 • Sett inn nytt listepunkt: Ctrl+Shift+l (l for liste)
 • Skriv inn teksten til første listepunkt
 • Sett inn listepunkt nummer 2: Enter
 • Skriv inn teksten til andre listepunkt
 • Fortsett på samme måte for alle listepunktene du trenger
 • Avslutt liste og gå tilbake til tekst med stilen Normal: Enter to ganger

Har du allerede skrevet tekst som du senere ønsker å formatere som punktmerket liste, kan du merke teksten og deretter trykke Ctrl+Shift+l. For å starte en punktmerket liste, kan du også skrive stjerne (*) etterfulgt av mellomrom før teksten.

En nummerert liste kan lages på følgende måte:

 • Stå på en tom linje
 • Flytt fokus til båndet: Alt. Velg Hjem
 • Velg menypunktet Nummerering: Tab til fokus står på riktig valg, bekreft med Enter

Ctrl+Shift+n kan brukes for å velge stilen Normal.

Endre skriftstørrelse og skrifttype

Du kan markere teksten du vil endre skriftstørrelse eller skrifttype for. For ny tekst, kan du velge skriftstørrelse og skrifttype først og deretter begynne å skrive teksten.

Endre skriftstørrelse og skrifttype i dialogen Skrift i MS Word
Dialogen Skrift i MS Word

Du kan endre skriftstørrelse og skrifttype i dialogboksen Skrift:

 • Åpne dialogboksen Skrift: Ctrl+d
 • Alternativt finner du Skrift på hurtigmenyen med høyreklikk eller Win2
 • Naviger mellom de ulike feltene: Tab
 • Gjør ønskede valg
 • Bekreft valgene og gå ut av dialogboksen: Enter

Du kan dessuten øke og minske skriftstørrelsen ved hjelp av hurtigtaster:

 • Reduser/øk skriftstørrelse med 1 punkt: Ctrl+7/Ctrl+8

Fet, kursiv og understreket tekst

Fet, kursiv og understreket tekst kaller vi gjerne tekstattributter. Du bruker hurtigtaster for å slå dem på og av. Trykk hurtigtasten, skriv teksten, og trykk hurtigtasten på nytt når du ikke lenger vil ha fet, kursiv eller understreket tekst. Hvis du allerede har skrevet teksten, kan du markere et område og endre det ved å trykke hurtigtasten.

 • Fet skrift på/av: Ctrl+f
 • Kursiv skrift på/av: Ctrl+k
 • Understreket skrift på/av: Ctrl+u
 • Normal stil (tilbake til normal skrift): Ctrl+Shift+n

Kvalitetssikre et arbeid som inneholder visuelle virkemidler

For seende, kan visuelle virkemidler gjøre teksten mer leservennlig. Elever med blindhet, bør derfor lære å bruke slike virkemidler nå de kommuniserer med andre. Fra leselisten kan det være vanskelig å kontrollere om dokumentet har riktig formatering. Det kan derfor være nyttig å bruke talen ved gjennomlesing.

JAWS Quick Settings: La JAWS varsle om endring av stiler i MS Word
JAWS Quick Settings: Slå på varsling av stilendringer i MS Word

Skjermleseren kan settes opp slik at du får beskjed når stilen endres. Da får du oversikt over overskriftstiler, merkede lister, om teksten står i normal stil osv.

I JAWS stilles dette inn slik:

 • Åpne menyen Quick settings: Ins+v
 • Skriv stilendringer i søkefeltet
 • Velg stilendringer fra søkeresultatene: Pil ned
 • Sett Stilendringer til Alltid annonsert: Mellomrom

I JAWS kan du også bruke funksjonen Tekstanalyse. Den gir blant annet informasjon om mulige feil som flere påfølgende mellomrom og manglende begynnelse eller slutt på parenteser. Du finner mer informasjon om JAWS’ Tekstanalyse ved å trykke Ins+Mellomrom, j og søker etter analyse.

 • Gå til neste varsel med JAWS Tekstanalyse: Alt+Win+i
Sette taleendringer i SuperNova ved hjelp av dialogboksen Opplesing av tekstattributt og siffer
Dialogboksen Opplesing av tekstattributt og siffer i Supernova

I SuperNova settes taleendringer ved hjelp av dialogboksen Opplesing av tekstattributt og siffer:

 • Åpne Kontrollpanelet: VCtrl+Mellomrom
 • Velg Tale: Alt+T
 • Velg Tekstattributt og tall Pil ned etterfulgt av Enter
 • Naviger til de ulike avkryssingsboksene: Tab
 • Kryss av i ønskede avkryssingsbokser: Mellomrom
 • Lagre valgene og gå ut av dialogboksen: OK
 • Supernova vil lese de tekstendringene du krysset av for

Vise attributt-endringer på leselist

Både JAWS og SuperNova kan vise attributter som fet, kursiv og understreking på leselisten. I standardoppsettet viser JAWS dette med punkt 7 og 8 under teksten. SuperNova viser det med punkt 8. Det er vanskeligere å lese punktskrift når punkt 7 og/eller 8 brukes på denne måten. Mange skrur derfor av attributtvisningen til vanlig.

JAWS:

Se Innstillinger > JAWS > Leselist > Attributtmerking.

JAWS har en hurtigtast som leser opp all informasjonen om det tegnet markøren står på:

 • Les skrifttype: Insert+f

SuperNova:

Se Innstillinger > Supernova med tale og/eller leselist > Leselist > Attributtvisning.

SuperNova har en hurtigtast som leser opp informasjon om det tegnet markøren står på:

 • Les tegnattributter: Num 4

Når du trykker denne hurtigtasten gjentatte ganger, får du forskjellig informasjon som skrifttype, størrelse, eventuelle tekstattributter og så videre.

Side 8 av 39