Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Arbeid med programmer, filer og mapper

Det er viktig at eleven lærer å åpne og lukke aktuelle programmer, bytte mellom åpne programmer og dokumenter, avslutte Windows og starte maskinen. Eleven bør også kunne lagre og finne fram igjen dokumentene sine. Dette krever en logisk mappestruktur dere sammen blir enige om.

Åpne og lukke et program

Det er flere måter å åpne et program på. Her er alternativene som fungerer best for elever med blindhet og sterk svaksynthet:

 • Trykk tasten Win og skrive de første bokstavene til programnavnet i søkefeltet på startmenyen
 • Trykk Win+1..9 for å starte et program som er festet til oppgavelinjen
 • Bruke en hurtigtast som er tilordnet programmet

Søkefeltet på startmenyen

Windows startmeny med søkefelt
Windows startmeny med søkefelt

Trykker du Windows-tasten (Win) alene, åpnes Startemyen. Du kan da bla gjennom installerte programmer med piltastene. Øverst i Startmenyen, der fokus er etter at Win er trykket, finnes et søkefelt. Bruk søkefeltet for å søke etter programmer du ønsker å åpne.

 • Åpne startmenyen: Win
 • Skriv de første bokstavene i programnavnet, for eksempel wo
 • Programmer som begynner med wo eller som inneholder wo vises
 • Velg blant alternativene: Pil ned
 • Åpne valgt program: Enter

Feste program til Oppgavelinjen

Windows oppgaveline
Windows oppgaveline

Programmer som er festet til Oppgavelinjen, kan startes ved å trykke Win sammen med ett av tallene fra 1–9.

 • Start første program på Oppgavelinjen (som ligger lengst til venstre): Win+1
 • Start andre program på Oppgavelinjen: Win+2
 • Osv.

Se delen Feste et program til Oppgavelinjen under Innstillinger for å lære hvordan du kan gjøre dette. Du finner mer informasjon om Oppgavelinjen under delen Innstillinger.

Starte et program med en hurtigtast

Hvis det er tilordnet en hurtigtast for å starte et program, kan du trykke hurtigtasten for å starte det. Det vanligste er å bruke kombinasjonene Ctrl+Alt+bokstav. Er Word tilordnet hurtigtasten Ctrl+Alt+w, kan du trykke Ctrl+Alt+w eller AltGr+w for å starte det.

Under Innstillinger kan du se hvordan du definerer en hurtigtast til et program.

Lukke et program

 • Lukk programmet du står i: Alt+F4

Bytte mellom programmer

Bruk av Alt+Tab for å veksle mellom åpne programmer
Alt+Tab brukes til å veksle mellom åpne programmer

Hvis flere programmer er åpne samtidig, kan du bytte mellom dem ved å trykke og holde Alt nede mens du trykker Tab flere ganger til du kommer til ønsket program. Da slipper du Alt-tasten. Trykker Alt+Tab kun én gang, kommer du tilbake til programmet du var i sist. Er det raskere å bevege seg motsatt vei i programrekkefølgen, kan du trykke og holde Alt+Shift og trykke Tab til du kommer til ønsket program.

 • Bytt mellom åpne programmer: Alt+Tab (en eller flere ganger)

Hvis programmene er festet til Oppgavelinjen, kan du bytte mellom dem ved å trykke Win+1...9. Hvis du skal bytte til Word og dette ligger på plass nr. 2 på Oppgavelinjen, trykker du Win+2.

Bytte mellom dokumenter

Har du flere dokumenter åpne i Word, Excel eller PowerPoint, kan du trykke Ctrl+F6 for å bytte mellom dem. Trykker du Shift samtidig, går du motsatt vei i dokumentrekkefølgen.

 • Bytt mellom åpne dokumenter (Word, Excel, PowerPoint): Ctrl+F6

Avslutte Windows

Avslutte Windows fra menyen Win+X
Avslutte Windows fra menyen Win+X

Det er to måter å avslutte Windows på. Den første metoden bruker hurtigtasten Alt+F4:

 • Gå til Skrivebord: Win+d
 • Avslutt Windows: Alt+F4
 • Velg alternativ: Pil opp/ned
 • Bekreft valg: Enter

Den andre måten å avslutte Windows på bruker Hurtigkoblings-menyen Win+X:

 • Åpne Hurtigkobling-menyen: Win+X
 • Velg alternativet Slå av eller logg deg av: Pil opp
 • Åpne undermenyen Slå av eller logg deg av: Enter
 • Velg Logg av eller Avslutt
 • Bekreft valg: Enter

Lagre, åpne og holde orden på filer

Standard lagringsplass for Word, Excel og PowerPoint kan stilles inn til å peke til en bestemt plassering. Bruker du skylagring, kan Office-programmene settes opp til å lagre til skyplasseringen, i stedet for på den lokale harddisken.

Det kan være lurt å lage en mappe for hvert klassetrinn. Da kan du sette Office-programmene til å lagre i den aktuelle klassetrinnsmappen når eleven starter skoleåret. I den enkelte klassetrinnsmappen kan det ligge en undermappe for hvert fag.

Under Innstillinger finner du informasjon om hvordan standard filplassering kan endres i Word, Excel og PowerPoint.

Lagre en fil

Lagre en fil i dialogen Lagre som
Dialogen Lagre som

Det er en god vane å lagre en fil rett etter at den er påbegynt, i stedet for å vente til du er ferdig med å redigere.

Lagre fil i Word, Excel og PowerPoint:

 1. Åpne dialogboksen Lagre (eller Lagre som): Ctrl+s (eller F12)
 2. Fokus er nå i feltet Filnavn og filnavnet er markert
 3. Gå til feltet for filplassering: Shift+Tab to ganger
 4. Velg mappe på følgende alternative måter:
  1. Pil ned
  2. Skriv mappens forbokstav
  3. Skriv i rask rekkefølge mappens første bokstaver
 5. Åpne valgt mappe: Enter
 6. Gå tilbake til feltet Filnavn: Tab to ganger
 7. Oppgi filnavn eller behold foreslåtte filnavn
 8. Lagre fila: Enter

Dialogboksen Lagre eller Lagre som har noen flere muligheter:

 • Gå til mappe på nivået over: Alt+Pil opp
 • Opprett ny mappe: Ctrl+Shift+n, oppgi mappenavn, bekreft med Enter

Filen er nå lagret. Du kan lagre både underveis og når du er ferdig med arbeidet ved å trykke Ctrl+s. Da blir filen automatisk lagret med samme navn og plassering.

Merk: For elever med blindhet og sterk svaksynthet er det vanskelig å få oversikt i denne dialogboksen. Når fokus er i feltet for filplassering, vises filene og mappene du kan velge mellom i feltet. Hvilken mappe du faktisk er i, vises imidlertid ikke. Det vil være en hjelp om eleven forstår dette.

Åpne en fil

Åpne en fil med dialogen Åpne
Dialogen Åpne

Åpne en fil i Word, Excel og PowerPoint:

 1. Åpne dialogboksen Åpne: Ctrl+o
 2. Gå til feltet der du kan velge filer og mapper: Shift+Tab to ganger
 3. Velg mappe på følgende alternative måter:
  1. Pil ned
  2. Skriv mappens eller filas forbokstav
  3. Skriv i rask rekkefølge mappens eller filas første bokstaver
 4. Åpne valgt fil eller mappe: Enter
 5. Gjenta punkt 3 og 4 til du har funnet fram til ønsket fil
 6. Åpne valgt fil: Enter

Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

I Word, Excel eller PowerPoint kan du kopiere, flytte, slette eller gi nytt navn til filer fra dialogene Åpne eller Lagre som. Filbehandling kan også gjøres fra Filutforsker.

Filbehandling med Word, Excel eller PowerPoint

Når du er i dialogen Åpne (Ctrl+o) eller Lagre som (F12), kan du kopiere, flytte, slette eller gi nytt navn til filer. La oss si at du skal flytte eller kopiere filen Skrivearbeid fra mappen Norsk til mappen Samfunnsfag. Gjør følgende:

 1. Flytt til feltet der du kan velge blant filer og mapper: Shift+Tab to ganger
 2. Skriv, i rask rekkefølge, bokstavene n og o slik at mappen Norsk blir markert
 3. Åpne mappen Norsk: Enter
 4. Velg filen Skrivearbeid: Pil ned
 5. Flytt eller kopier filen Skrivearbeid til utklippstavlen: Ctrl+x eller Ctrl+c
 6. Gå til mappen på nivået over : Slett bakover
 7. Skriv, i rask rekkefølge, bokstavene s og a slik at mappen Samfunnsfag blir markert
 8. Åpne mappen Samfunnsfag: Enter
 9. Lim inn filen Skrivearbeid: Ctrl+v

Dialogboksene Åpne eller Lagre som har noen flere muligheter:

 • Slett filen som har fokus: Del
 • Gi nytt navn til filen som har fokus: F2, skriv inn nytt navn, bekreft med Enter

Du kan flytte eller kopiere flere filer samtidig ved å markere dem først. Marker flere filer i rekkefølge ved å holde Shift nede mens du trykker Pil ned/opp. Hvis filene du skal flytte eller kopiere ikke ligger i rekkefølge, kan du markere dem ved å holde Ctrl nede mens du trykker Pil ned/opp. Du trykker så mellomrom for å markere eller fjerne markeringen på filen som har fokus.

Filbehandling med Filutforsker

Når Filutforsker starter, vil fokus være i feltet til høyre på skjermen. Der kan du velge filer på samme måte som i dialogboksene Åpne eller Lagre som nevnt over. Fokus vil da ikke være i mappen med dokumentene. Avhengig av oppsettet, vil utforskeren starte enten i det som kalles Denne PCen eller i Hurtigtilgang. Navigering skjer på samme måte som vi beskrev for dialogboksene Åpne eller Lagre som over.

 • Åpne Filutforsker: Win+e

Til venstre på skjermen finnes et felt der innholdet er organisert i det vi kaller en trestruktur. Her kan du vise eller skjule undermapper etter eget ønske. Valgt mappe vil åpnes slik at innholdet vises i feltet til høyre i Filutforsker.

Navigere i trestrukturen:

 1. Velg mappe: Pil ned/opp
 2. Vis eller skjul undermapper: Pil høyre/venstre
 3. Velg undermappe: Pil ned/opp
 4. Åpne valgt undermappe: Enter
 5. Gå til innholdet i valgt undermappe (høyre side): Tab

Når du skal arbeide med filer og mapper på to forskjellige plasseringer, kan det være hensiktsmessig å åpne to utforskere. Trykk Win+e for å åpne en ny Windows Utforsker. Du bytter mellom dem med Alt+Tab. På den måten kan du kopiere filer i den ene utforskeren, og lime dem inn i den andre.

I Windows 11 kan man også ha flere faner i Filutforsker:

 • Åpne ny fane: Ctrl+T
 • Bytte mellom faner: Ctrl+Tab

Ulike filformat

Liste over ulike filformat i dialogen Åpne
Ulike filformat i dialogen Åpne

Eleven bør lære at ulike program kan håndtere ulike filformat, også kalt filtyper, og at noen program kan håndtere flere typer filer. Filens etternavn, dvs. bokstavene som står etter filnavnet og punktum, forteller hvilken type filen har. Et vanlig Word-dokument har for eksempel etternavnet docx. Når du ser at et filnavn ender med .docx, vet du at det er en Word-fil.

La eleven utforske filtypene som Word kan håndtere. Fra Word kan dette gjøres slik:

 1. Åpne dialogboksen Lagre som eller Åpne: F12 eller Ctrl+o
 2. Flytt fokus til feltet som viser filtyper : Tab
 3. Se de ulike filtypene som Word støtter: Pil opp/ned
 4. Gå ut av dialogboksen : Esc to ganger

Prøv gjerne å lagre et Word-dokument som en PDF-fil. Legg merke til at når du har valgt filtype, må du trykke Shift+Tab for å plassere fokus på filnavnet, før du kan trykke Enter for å lagre. Du kan også trykke hurtigtasten til knappen Lagre, som er Alt+g.

Side 10 av 39