Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Operativsystemet Windows

Feste et program til oppgavelinjen

 1. Finn programmet på Start-menyen eller ved å søke etter det fra søkefeltet
 2. Høyreklikk (Win2) på ikonet, og velg Fest til oppgavelinjen

Hvis programmet allerede er festet til oppgavelinjen, vil du i stedet få valget Løsne fra oppgavelinjen.

Du kan navigere i oppgavelinjen med Win+t, og deretter flytte fokus med piltaster høyre/venstre. For å endre rekkefølgen på ikonene, er det enklest å bruke mus.

Fra menyen du får ved å høyreklikke på programmet, kan du også velge å feste programmet til Start-menyen.

Definere hurtigtast for å starte et program

Hvis du vil starte et program med en hurtigtast, må hurtigtasten først defineres:

 1. Finn programmet på Start-menyen eller søk etter det fra søkefeltet
 2. Høyreklikk (Win2) på ikonet og velg Åpne filplassering
 3. Høyreklikk på ikonet som da er valgt, og velg Egenskaper fra menyen
 4. Trykk Tab til du kommer til feltet Hurtigtast
 5. Trykk bokstaven du vil bruke, f.eks. w for Word
 6. Trykk Tab til OK, og trykk Enter for å lukke dialogboksen

Du kan nå starte programmet ved å trykke Ctrl+Alt+bokstav, f.eks. Ctrl+Alt+w. Du kan også erstatte Ctrl+Alt med AltGr, dvs. tasten til høyre for mellomrom. For eksempel vil AltGr+w starte Word.

I feltet Angi hurtigtast har du også mulighet for å trykke andre kombinasjoner, som f.eks. Ctrl+Shift+bokstav.

Strømalternativer

Slik kan du endre innstillingene for når du vil at skjermen skal slå seg av eller maskinen skal gå i hvilemodus:

 • Trykk Win+x for å åpne hurtigmenyen på startmenyen.
 • Velg Strømalternativer.
 • Tab mellom de ulike alternativene og velg ønsket tid ved å bruke pil opp eller pil ned.
 • Trykk Alt+F4 for å lukke vinduet når du er ferdig.

Ctrl-Alt og piltastene

På enkelte maskiner brukes tastekombinasjonen Ctrl+Alt sammen med en av piltastene til funksjoner som har med skjermkortet å gjøre. Ctrl+Alt+Pil opp kan eksempelvis brukes for å snu skjermbildet opp ned. Hvis disse hurtigtastene er definert, anbefaler vi å deaktivere dem fordi:

 1. Hvis du ved en feil trykker en av disse hurtigtastene, vil skjermbildet kunne bli uleselig. En som ikke ser, vil ikke oppdage dette selv.
 2. Ctrl+Alt og piltastene kan brukes som ordinære hurtigtaster for en skjermleser. JAWS og NVDA bruker f.eks. tastekombinasjonene for å bytte mellom celler i en tabell.

Hvis Ctrl+Alt og piltastene ikke påvirker det visuelle skjermbildet, eller hvis hurtigtastene fungerer i skjermleseren som brukes, trenger du ikke gjøre disse innstillingene.

Fremgangsmåten for å forhindre at disse hurtigtastene endrer skjermretningen, kan variere.

Filutforsker

For at en elev med blindhet eller sterk svaksynthet skal kunne navigere effektivt i en filliste, må alle filene vises under hverandre i én kolonne. Da vil eleven ikke være i tvil om at han skal bruke pil ned// opp eller pil høyre/venstre for å finne neste eller forrige fil. Det er også avgjørende at hele filnavnet vises, også filtypen, dvs. .docx, .pdf osv.

Slik gjør du for å vise filene i én kolonne:

 1. Åpne "Filutforsker". Hurtigtast er win+e.
 2. Trykk Alt for å gå til båndet og Pil høyre til valget Alternativer for oppsett og visning.
 3. Trykk Enter for å åpne menyen, Pil ned til valget Detaljer, Bekreft med Enter.

Slik gjør du for å vise filtypen sammen med filnavnet:

 1. Åpne "Filutforsker". Hurtigtast er win+e.
 2. Trykk Alt for å gå til båndet og Pil høyre til valget Se mer, bekreft med Enter.
 3. Pil ned til Alternativer og bekreft med
 4. Velg fanen Vis f.eks. ved å trykke Ctrl+Tab.
 5. Velg feltet Avanserte innstillinger f.eks. ved å trykke Tab.
 6. Trykk Pil ned til du kommer til Skjul filetternavn for kjente filtyper.
 7. Fjern krysset ved å trykke Mellomrom
 8. Trykk på Bruk og deretter på OK.

Side 26 av 39