Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Skrivere for punktskrift

For å kunne skrive ut på en punktskriftskriver, må teksten først konverteres til punktskrift med riktig format. Til dette brukes et konverteringsprogram. Layouten på utskriften i punktskrift blir ikke den samme som den som vises i skjermbildet i Word før konverteringen. Et A4-ark har bare plass til ca. 30 punktskrifttegn på en linje og maksimalt 29 linjer på arket.

Konverteringsprogrammet setter dessuten inn markeringer som talltegn og stor bokstav-tegn.

Under omtaler vi konverteringsprogrammene Duxbury Braille Translator (DBT) og Tiger Software Suite (TSS).

Duxbury DBT

Duxbury DBT kan brukes med alle punktskrivere på markedet. Programmet kan integreres med Microsoft Word, eller du kan åpne en Word-fil i programmet og konvertere den. Før du sender den til utskrift, har du mulighet for å gjøre endringer i den konverterte teksten.

Utskrift fra Word

Duxbury DBT bør installeres med tillegget Swift, slik at du kan starte direkte fra kategorien Tillegg på båndet i Word. Valget Emboss Direct vil konvertere dokumentet på skjermen og sende det til punktskriveren uten at du trenger å gjøre noe mer. Dokumentet må være lagret før utskriften kan starte.

Velg direkte utskrift i Word:

 1. Aktivere båndet: Alt
 2. Velg menyen Braille
 3. Trykk Tab til Emboss Direct
 4. Bekreft med Enter

Tiger Software Suite

Tiger Software Suite (TSS) kan brukes med punktskrivere fra ViewPlus, f.eks. skriveren Emprint SpotDot. Hovedkomponenten i TSS er Tiger Formatter. Den brukes sammen med Word eller andre Office-programmer for å konvertere tekst til punktskrift, og sende resultatet til punktskrivern. Når TSS er installert, vil du se Tiger-menyen på båndet i Word, under kategorien Tillegg. Kommandoen Formatter åpner en meny der du kan endre innstillinger for visning og konvertering.

Utskrift fra Word

Direkte utskrift kan gjøres med tastesekvensen:

 1. Aktiver menyen Tillegg i Båndet: Alt, 1
 2. Velg Tiger: g
 3. Velg Hurtigutskrift: h

Nå vil dokumentet bli konvertert og skrevet ut. Det konverterte dokumentet kan lukkes med Ctrl+F4. Det er ikke nødvendig å lagre endringer, originaldokumentet vil finnes der du har lagret det.

Linjeavstand

For å endre linjeavstanden i punktutskriften, bruk følgende framgangsmåte:

 • Aktiver menyen Tillegg i Båndet: Alt, 1
 • Velg Tiger: g
 • Velg Konverter: k
 • Merk tekst som skal skrives ut: Ctrl+a
 • Velg linjeavstand: Ctrl+1/2/5 (linjeavstand 1, 2 eller 1,5)
 • Skriv ut: Alt, q, g, h

Side 23 av 39