Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Diktering

Diktering må være aktivert for at det skal fungere. Aktiver diktering under Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Fingerbevegelser

Du kan starte diktering på to måter:

  1. Aktiver tekstfeltet der du skal skrive ved å dobbeltrykke med en finger. Dobbeltrykk med to fingre hvor som helts på skjermen for å starte og stanse diktering.
  2. Stryk opp med en finger fra bunnen av skjermen til du finner mellomromstasten. Sveip til venstre med en finger til du hører "diktering". Dobbeltrykk med en finger for å starte og to fingre for å avslutte.

Øvingsoppgaver

  • Åpne Notater, og dobbeltrykk på Nytt notat. Skriv en setning ved å diktere.
  • Dobbelttrykk med to fingre for å starte dikteringen.
  • Dikter fire-fem setninger for å se hvordan det fungerer
  • Avslutt ved å dobbeltrykke med to fingre.

Side 39 av 55