Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Surfe i Safari

Denne videoen viser hvordan du kan surfe i nettleseren Safari.

Fingerbevegelser

  • Sveip med en finger for å veksle mellom elementer
  • Dobbelttrykk med en finger for å åpne app, aktivere tekstfeltet eller bekrefte en handling
  • Plaser to fingre på skjermen og roter til høyre eller venstre for å aktivere rotor-handlingene
  • Sveip med en finger opp eller ned for å utføre en rotor handling
  • Sveip med to fingre ned for å starte automatisk opplesning
  • Trykk med to fingre for å stoppe og starte automatisk opplesning

Øvingsoppgaver

  • Slå på skjermteppet (valgfritt)
  • Åpne safari og skriv inn adressen til statped.no
  • Bruk rotor til å bla mellom overskrifter
  • Dobbelttrykk med en finger for å åpne lenker eller artikler

Ved å dra med to fingre nedover vil du få innholdet opplest automatisk. Stopp opplesningen ved å trykke en gang med to fingre.

Side 46 av 55