Til hovedinnhold

Programmering

Programmeringsverktøy

Det finnes mange ulike typer utstyr som egner seg for programmering i barnehage og skole. Når du skal velge utstyr bør du tenke på hva som passer til elevenes alder, oppgavene og faget det skal brukes til. Se også etter hvilken type programmeringsspråk og alternative betjeningsløsninger utstyret er kompatibelt med.

I mange tilfeller må vi bruke det utstyret barnehagen, skolen eller kommunen allerede har kjøpt inn. Heldigvis er mesteparten av utstyret fleksibelt og kan anvendes på mange forskjellige måter, med ulik vanskelighetsgrad og med ulike programmeringsspråk. Programmeringsutstyret vi anvender i barnehage og skole kan vi dele inn i tre grupper:

  • programmeringsroboter
  • microkontroller
  • programmering på skjerm

Programmeringsroboter

Programmeringsroboter er programmerbare enheter som elevene kan gi instruksjoner i form av koder eller algoritmer. Koden resulterer i handling hos roboten. Programmeringsroboter kan være alt fra enkelt utstyr for de minste, som for eksempel Bee-Bot, til mer avansert programmering med Lego Mindstorms. Robotene programmeres ofte fra programmer på pc eller apper i nettbrett, eller direkte på roboten.

Microkontroller

En Microkontroll er en liten krets, eller brikke, som kan programmeres og kobles sammen med fysiske objekter. Den Microkontrollen vi oftest ser i klasserommet er Microbit. Microbit kan programmeres med både skrift og blokk, og kan anvendes i programmering fra nybegynnernivå til avansert programmering. Med brikken, og litt tilleggsutstyr som ledninger, er det nesten bare fantasien som setter grenser for hva elevene kan sette i bevegelse.

Programmering på skjerm

Programmeringsverktøy kan også være apper og programmer på nettbrett og pc. Programmeringen blir da heldigital på skjerm uten fysiske programmeringsenheter. Ozmo, Scratch og Kodebyggeren i Minecraft er eksempler på dette. Fordelen med digitale programmeringsprogram er at programmeringen er lett tilgjengelig på enheter vi finner i skolen, uten behov for ekstra utstyr. Programmering på skjerm kan være helt enkel blokkprogrammering med spillpreg for de minste, som Scratch og Ozmo, men det kan også være avansert programmering, som programmering av spill, webdesign og programvare med for eksempel Python.

Søk om midler til programmeringsutstyr

Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen(udir.no)

Søk om midler til utstyr for programmering i skolen (udir.no)

Side 3 av 18