Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

Det er ulike grunner til at barn har behov for særlig tilrettelegging for en strukturert og forutsigbar hverdag i barnehage og skole. Det dreier seg spesielt om barn og unge med:

 • eksekutive vansker på grunn av konstitusjonelle og nevrologiske forhold
 • psykososiale vansker
 • behov for tilrettelegging for å få tilgang til informasjon som påvirker sosial og faglig deltakelse. Dette kan gjelde barn med:
  • sansetap (syn og hørsel)
  • lærevansker
  • lese- og skrivevansker
  • språkvansker

Hva er konstitusjonelle og nevrologiske forhold

Eksekutive funksjoner

Hvorfor er det spesielt disse barna som har særlig behov for struktur og forutsigbarhet? For å svare på dette spørsmålet, er det hensiktsmessig å se nærmere på ferdighetene du trenger for å mestre det motsatte, altså kaos og stress.

En persons evne til problemløsning, planlegging, oppgaveløsning og regulering av adferd, betegnes som eksekutive funksjoner. Ofte deles disse funksjonene inn i to deler:

 • Kontroll av kognitive funksjoner: sanseoppfattelse, oppmerksomhet, hukommelse og logiske evner, problemløsning og språk.
 • Kontroll av emosjoner: opplevelsesmessig, adferdsmessig og fysiologisk (emosjon ved en kroppslig aktiveringstilstand som puls, blodtrykk, muskelspenning og fordøyelse, knyttet til stress).

Les artikkelen Elever med AD/HD trenger lærere som kan skape oversikt og struktur i skolehverdagen

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 2 av 34