Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Eksempler på tidslinje i digitale verktøy

Book Creator (iOS, Crome)

I Book Creator kan du lage tidslinje ved å bruke «rett linje» som du finner i verktøymenyen. Trykk på plusstegnet øverst i høyre hjørne – «More» nederst på menyen – «Shapes».

Tankekart

Tidslinjer kan også lages i tankekart. Funksjonene i et tankekart, som bobler og piler, hjelper til med å strukturere innholdet. I et digitalt tankekart kan du legge til bilder fra appen, eller egne bilder og video. Du kan også gi auditiv støtte ved å lese inn lydspor. Eksemplene under er fra appen Kidspiration Maps, en variant av Inspiration Maps.

Bildene viser hvordan en tidslinje kan brukes som en oppgave. Nodene (alle figurene) kan flyttes på. Du varierer mengde på innhold og hva elevene skal gjøre etter hvilket nivå elevene er på.

Eksempler:

  • Åpen oppgave: Elevene skal lage tidslinjen selv, finne og legge inn denne informasjonen.
  • Årstallene er allerede satt inn, elevene skal sette inn religionen og symbolene selv.
  • Årstall, navn på religion og symbolene er lagt inn, men må settes i riktig rekkefølge.

Side 25 av 34