Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Klasseledelse

Klasseledelse er lærerens evne til å skape et læringsmiljø som fremmer elevenes sosiale og faglige læring. Dette krever et samspill mellom struktur og relasjon. Læreren må skape oversikt og struktur gjennom regler og rutiner samtidig som en positiv relasjon til elevene er en forutsetning for å lykkes med dette. Et godt læringsmiljø kjennetegnes derfor av struktur, trygghet og toleranse for at vi er forskjellige. Lærerens holdninger og handlinger påvirker miljøet i stor grad.

«Den gode timen» er en planleggingsmal som skal sørge for struktur og trygghet, ved å gi tilstrekkelig og nødvendig informasjon til elevene. Malen er laget etter Thomas Nordahl sine prinsipper for hva en god time skal inneholde.

Den gode timen inneholder:

 • Tydelige mål og kriterier
 • Tilbakemeldinger
 • Instruksjoner
 • Oppsummering/avslutning
 • Hva som skal skje i timen
 • Hvilke læringsmål som er satt
 • Hvilket stoff som skal arbeides med
 • Hvilke arbeidsformer eller aktiviteter som skal anvendes (Nordahl, 2012)

Når du skal formidle en plan for timen, kan et digitalt tankekart bidra til god visuell støtte for elever som trenger dette.

«Den gode timen»i et digitalt tankekart har flere fordeler:

 1. Bidrar til at undervisningen er strukturert og gjenkjennelig uansett time og lærer. Dette er spesielt viktig for elever med spesialpedagogiske behov. Bruk av symboler eller fargekoder i malen for «den gode timen» skaper ytterligere oversikt og struktur.
 2. Skaper struktur når flere ressurser for læring skal brukes i timen. Du kan samle lenker, filmer og tekster på et sted og visualisere dette for eleven.
 3. Det er enkelt å sette seg inn i det andre lærere har planlagt, og du får tilgang til lenker, digitale tekster og ressurser i ett og samme dokument.
 4. «Den gode timen» kan enkelt deles på elevenes læringsplattform i forkant av timen eller med andre lærere.
 5. Tankekart er enkle å redigere. Du kan la elevene sette kriteriene for en oppgave eller velge aktivitet og fremdeles visualisere og skape en tydelig struktur for timen.

Ved å bruke kriteriene for den gode timen, kan du øke mulighetene for et strukturert og forutsigbart læringsmiljø for alle elever.

Side 12 av 34