Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Stress

Hverdagen i skole og barnehage vil oppleves som uoversiktlig, ustrukturert og uforutsigbar for en person som ikke får tilgang til informasjon, har kognitive begrensninger eller redusert evne til å være fleksibel i handlinger og tanker. Når du er hindret i å kunne løse en oppgave gjennom planlegging og problemløsning, vil situasjonen oppleves som uhåndterlig, kaotisk og stressende, i større eller mindre grad, avhengig av hvordan du løser situasjonen. I en slik situasjon vil barnets evne til stressmestring avgjøre hvordan barnet reagerer adferdsmessig. Noen har gode mestringsstrategier for å håndtere stress. Andre mangler eller bruker lite hensiktsmessige strategier som vil kunne forsterke kaoset og føre til utagering, innagering eller angst.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 6 av 34