Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Eksempler på oppskrifter i video

Video

Det er ikke alltid like lett å lese seg til noe en skal gjøre, eller forklare noe skriftlig som er enklere å vise. Et eksempel på dette, som også barn og unge kjenner godt til, er «tutorials» på Youtube.

Hvis du følger noen enkle retningslinjer for hvordan du kan lage en god instruksjonsfilm, er det enkelt å få det til med mobil eller nettbrett. Redigering gjøres i program som iMovie på iOS-plattform, eller tilsvarende for andre operativsystem.

Eksempler på aktiviteter og oppgaver der video-oppskrifter gir god støtte:

 • Regler og aktiviteter i kroppsøving
 • Oppgaver i kunst og håndverk
 • Mat og helse
 • Matematiske utregninger
 • Tekniske funksjoner/operasjoner i digitale verktøy

iMovie (iOS)

iMovie er en filmredigeringsapp som ligger i operativsystemet til iOS. I denne og tilsvarende apper kan du sette sammen flere filmopptak og bilder, legge til og endre lydspor og legge til tekst.

Filmene under er laget med skjermopptak på iPad og redigert i iMovie.

Tips og ideer

 • Gjør videoene tilgjengelig for hele klassen via Showbie eller andre delingsplattformer. Elevene kan se dem når de trenger det. Det blir mindre stigmatiserende for de elevene som har behov for det, samtidig som alle elevene kan ha nytte av det.
 • Legg film og oppskrift i Book Creator og del i Showbie. For at lydfilen skal følge med må du laste boka opp som ePub.
 • Trenger du tips til hvordan du lager en god video? Under finner du lenker til sider på statped.no om hvordan du lager video og hva som er lurt å tenke på når du lager en instruksjonsfilm.
 • Hvordan lage video
 • Hefte laget av Karde Hvordan lage gode instruksjonsfilmer
 • Matprat.no har videoer som kan brukes som oppskrifter i mat og helse
 • Instruksjonsfilmer brukes også sammen med metodikken omvendt undervisning.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 22 av 34