Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Eksempler på apper med påminnelser og timere

Vis Timer (iOS)

I appen Vis timer vises nedtelleren som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd, og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg på endring og avslutte nåværende aktivitet. Det finnes også tilsvarende apper for Android.

Reminder With Voice Reminder(iOS)

Dette er en app (tidligere Aida Reminder) som gir deg visuelle og auditive påminnelser gjennom dagen. Appen er lett og intuitiv i bruk, og den kan dermed egne seg for elever fra småtrinnet og oppover. Den er spesielt godt egnet for elever med et betydelig behov for påminnelser og oversikt. Det kan være elever med ADHD, autisme, utviklingshemning eller elever som av andre årsaker trenger gode og tydelige påminnelser. Appen er også tilpasset elever som er spesielt sensitive for noen typer lyder. Du kan velge mellom 30 innebygde lyder, velge fra eget musikkbibliotek eller taleopptak, slik at du kan velge den lyden som eleven synes er behagelig.

Smartklokker

Smartklokker kan brukes til å få påminnelser på avtaler og gjøremål gjennom dagen eller uken. Ved bruk av kalenderfunksjonen kan eleven legge inn oppgaver og gjøremål på et bestemt tidspunkt eller en bestemt dag. I tillegg kan klokken gi varsler om e-post og SMS. Disse opplysningene kan brukes til å strukturere og planlegge dagen din. På en enkel og diskre måte kan du dermed få tilgang til viktig informasjon via klokken på armen. Det kan også bidra til å redusere stigmatisering og synliggjøring av funksjonstap.

Andre digitale timere og påminnelsesfunksjoner

  • Er du interessert i å kombinere timere og påminnelser med kalenderfunksjon, kan du lese mer om kalender-apper og funksjoner her.
  • Smart Notebook har timerfunksjon.
  • SMART Learning Suite Online har timer som du finner under game element.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 16 av 34