Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Elevmedvirkning

Når et hjelpemiddel for struktur og forutsigbarhet skal introduseres for en elev, er det viktig at eleven selv er delaktig i utvelgelsen. Dette kan for eksempel gjelde i spørsmålet om hvilken tidtaking- eller kalenderapp som er best egnet for eleven.

Når du skal velge aktuelle apper som kan presenteres for en elev, må du selvsagt ta hensyn til elevens alder. Mange programmer og apper kan ha tilnærmet like funksjoner, men kan variere i visuelt utrykk og enkelte funksjoner. Elever og foresatte bør være delaktige i vurderingen av hvilke funksjoner og design som er mest nødvendig.

Videre er det vesentlig at eleven er bevisst på bruken av verktøyet og hva det skal hjelpe med. Dette kan være avgjørende for å sikre selvstendig bruk i fremtiden og at verktøyet virkelig gir eleven den støtten han eller hun trenger. Det er også viktig at verktøyet bidrar til trygg deltakelse i læringssituasjoner, overganger og sosialt samspill.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 10 av 34