Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Barn og elever med synsnedsettelser kan ha nytte av ulike tekniske hjelpemidler. Tekniske hjelpemidler inkluderer rent synstekniske hjelpemidler, men også ordinære digitale enheter som pc, mobil og nettbrett som brukes på en noe annen måte enn seende gjør.

Elev med headset på hodet som bruker lese-tv

§§ 2-14 og 3-10 i opplæringsloven gir elever som er blinde og sterkt svaksynte rett til opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler. Opplæringen kommer i tillegg til den ordinære timerammen.

I tilknytning til lovparagrafene er det utarbeidet støttemateriell med råd og forslag til opplæringsmål, se Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet (udir.no).

Hvilke hjelpemidler det er behov for, vil avhenge av synsfunksjon, alder og andre individuelle faktorer. De som er blinde bruker punktskrift og skjermleser, mens sterkt svaksynte ofte leser visuelt med forstørring. Begge gruppene bruker lyd i utstrakt grad.

Denne temasiden er bygget opp slik at du først leser noen tekster som handler om felles behov uavhengig av om eleven eller barnet er blindt eller har sterkt nedsatt syn. Deretter skilles det mellom synstekniske hjelpemidler og digitale enheter for blinde og sterkt svaksynte.