Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Mobil og nettbrett

For mange vil smartteknologi som mobil og nettbrett være gode hjelpemidler. Smartteknologien har mange tilgjengelighetsfunksjoner. De kan for eksempel brukes

  • som lupe for å se på nært og på avstand
  • for å få lest opp tekst
  • til å forstørre det som er på skjermen
  • med innebygget skjermleser

Det er likevel viktig å forstå at smartteknologi ikke alltid kan erstatte synstekniske hjelpemidler.

Mobil og nettbrett regnes av NAV ikke som rene synstekniske hjelpemidler. Derfor må kommunen selv kjøpe inn disse nettbrett dersom det skal brukes i opplæringen.

Side 14 av 21