Til hovedinnhold

Veileder i skriveutvikling

Sjekkliste til hjelp i observasjon av en skriveaktivitet

Sjekklisten er ment som en støtte av observasjon av kontekst i og rundt selve skriveaktiviteten, og vil sammen med selve skriveproduktet gi et godt utgangspunkt for vurdering av skriveutvikling. Sjekklisten kan hjelpe oss i å observere personens forståelse av hva skriving er, hva han mestrer på egen hånd og ikke minst hvilke tilpasninger han har behov for.

Sjekkliste (PDF)

Hvorfor er kontekst nyttig å observere?

Personer med funksjonshemninger i ulik grad skriver ofte på alternative måter. Det kan for eksempel være at 'blyanten' deres er en kommunikasjonsenhet (ord- eller bokstavbasert), et alfabet på en øyepekeramme, en Flip Chart eller et tastatur. I tillegg kan personen få hjelp og promting utover det som gis til andre elever. Derfor er det viktig å fange konteksten til skrivingen, slik at fremdriften og behov for tilpasninger kan ses over tid.

Hva kan sjekklisten gi av informasjon?

  1. Viser endringer over tid, fra måned til måned, og til og med fra år til år.
  2. Gir lærere og foreldre gode ideer til tilrettelegging. For eksempel kan bruk av sjekklista vise at de bør legge til rette for mer variasjon i emnevalg, skrivemåter og viktighet av å modellere mere.
  3. Gir et vindu til kontekstens innflytelse på tidlig skriving. Den kan vise om det er et spesielt mønster som påvirker skrivingen, som motivasjon hos eleven, gruppering av elever, emnevalg eller bruk av skriveredskap. Denne informasjonen påvirker lærerens planlegging av skriveaktiviteter.

Hvor ofte gjøre en slik vurdering?

Det anbefales bruk ca en gang i måneden, og gjerne oftere. Ideelt sett bør hvert skrivearbeid/produkt som er i en persons arbeidsmappe ha en utfylt sjekkliste stiftet til seg.

TipsSide 20 av 26