Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Orientering

Ved hjelp av synet danner vi oss raskt en oversikt. Vi gjenkjenner symboler og gjenstander ved å vurdere størrelse, form, farge og plassering, og vi beregner avstand, retning og høyde. For elever med kombinerte sansetap kan slik orientering være spesielt vanskelig fordi hørselsfunksjonen også er nedsatt og retningssansen kan være dårlig. Da er det viktig å bruke alternative og kompenserende strategier.

Når syn og hørsel er nedsatt, kan orienteringen og forflytningen skje ved hjelp av:

  • mobilitets- og orienteringsteknikker
  • mobilitetshjelpemidler
  • fysisk tilrettelegging av omgivelsene
  • en ledsager – som også kan beskrive omgivelsene

Mobilitetsopplæringen er preget av mye lek for de yngste barna. De skal gjerne lære å finne fram til ulike steder hjemme og i nærområdet, og til garderoben, klasserom, arbeidsbord og utearealene på skolen.

Side 10 av 24

Mobilitets- og orienteringsteknikker er svært viktige når blinde og svaksynte skal orientere seg og forflytte seg.

Noen har nytte av å bruke mobilitetshjelpemidler som 

Synstap og mobilitet

Mobilitet for blinde og svaksynte, er evnen til å orientere seg og ta seg fram. Les mer om synstap og mobilitet.