Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Konsekvenser av sansetapene

Ulike syns- og hørselsnedsettelser gir ulike konsekvenser. Selv to elever med samme tilstand eller diagnose, kan ha ulik syns- og hørselsfunksjon og benytte forskjellige kommunikasjonsformer. Her er det mye som spiller inn, blant annet: alder, erfaring, dagsform, fysisk tilrettelegging av omgivelsene (lys- og lydforhold) og tilgang til en kompetent kommunikasjonspartner.

Visuell støtte i kommunikasjon i form av munnavlesning, mimikk og kroppsspråk gir viktig tilleggsinformasjon for personer med hørselstap, også for de som bruker høreapparat og cochleaimplantat (CI). Mange med kombinerte sansetap eller døvblindhet er også avhengig av taktile tegn og taktil kommunikasjon.

Når en person har nedsatt syn, vil det påvirke muligheten til å oppfatte visuelt tegnspråk – spesielt der perifere deler av synsfeltet/sidesynet er borte, som ved for eksempel øyesykdommen Retinitis Pigmentosa (RP). Faren for å miste deler av det som kommuniseres med tegn, mimikk og kroppsspråk er stor. Tegnspråk kan tilpasses et begrenset synsfelt ved å løfte tegnene tettere opp mot ansiktet og gjøre de mindre. Økt avstand til samtalepartneren gjør at eleven får med seg et større utsnitt, men muligheten til å se detaljer blir dårligere.

Tolk/ledsager-tjenesten er også viktig for å oppnå en best mulig kommunikasjon. En tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom omverdenen og elever med kombinert syns- og hørselshemning. NAV hjelpemiddelsentral tilbyr gratis tolk/ledsager-hjelp til f.eks. møter, legebesøk, skolesammenhenger, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenhenger. Begge partene kan ta initiativ til å bestille tolk/ledsager.

Les mer om konsekvenser av kombinerte sansetap.

Side 6 av 24

Tolking og barn

Temaside om tegnspråktolking generelt, og tolking og barn spesielt.

Profil-illustrasjon-u-logo.jpg