Arbeid med programmer, filer og mapper | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Arbeid med programmer, filer og mapper

Det er viktig at eleven lærer å åpne og lukke aktuelle programmer, bytte mellom åpne programmer og dokumenter og avslutte Windows og starte maskinen. Han bør også kunne lagre og finne fram igjen dokumentene sine. Dette krever en logisk mappestruktur dere sammen blir enige om.

Åpne og lukke et program

Det er flere måter å åpne et program på. Her er alternativene som fungerer best for blinde og sterkt svaksynte:

 • Trykke på Win og skrive de første bokstavene til programnavnet i søkefeltet på startmenyen
 • Feste programmet til oppgavelinjen og trykke Win+1.. 9 for å starte aktuelt program
 • Tilordne en hurtigtast til programmet, og åpne det ved å trykke hurtigtasten

Søkefeltet på startmenyen

Trykker du Windows-tasten (Win) alene, åpnes startmenyen. Du kan da bla gjennom installerte programmer med pil ned. Øverst i menyen, der fokus er etter at Win er trykket, finnes et søkefelt. Her kan du skrive inn de første bokstavene til programmet du vil åpne. Trykker du Win og skriver w og o, vil trolig Word eller Wordpad være det første valget. Du kan trykke pil ned for å velge mellom alternativene. Du trykker Enter for å starte aktuelt program.

Feste program til oppgavelinjen

Programmer som er festet til oppgavelinjen, kan startes ved å trykke Win sammen med et tall fra 1-9. Ligger Internet Explorer først på oppgavelinjen, trykker du Win+1 for å starte programmet.

Se Innstillinger for å finne ut hvordan du fester et program til oppgavelinjen.
Se Tillegg og Beskrivelse av Startmeny og oppgavelinje for mer informasjon.

Starte et program med en hurtigtast

Hvis det er tilordnet en hurtigtast for å starte et program, kan du trykke hurtigtasten for å starte det. Det vanligste er å bruke kombinasjonene Ctrl+Alt+<bokstav>. Er Word tilordnet hurtigtasten Ctrl+Alt+w, kan du trykke Ctrl+Alt+w eller AltGr+w for å starte det.

Se Innstillinger for å se hvordan du definerer en hurtigtast til et program.

Lukke et program

Du lukker programmet du står i ved å trykke Alt+F4.

Bytte mellom programmer

Hvis flere programmer er åpne samtidig, kan du bytte mellom dem ved å trykke og holde Alt nede mens du trykker Tab flere ganger til du kommer til ønsket program. Da slipper du Alt-tasten. Trykker du kun Alt+Tab, kommer du tilbake til programmet du var i sist. Er det raskere å bevege seg motsatt vei i programrekkefølgen, kan du trykke og holde Alt+Shift og trykke Tab til du kommer til ønsket program.

Hvis programmene er festet til oppgavelinjen, kan du bytte mellom dem ved å trykke Win+1...9. Hvis du skal bytte til Word og dette ligger på plass nr. 2 på oppgavelinjen, trykker du Win+2.(Fungerer ikke for Outlook siden den starter en programøkt for hver gang du trykker hurtigtasten.)

Bytte mellom dokumenter

Har du flere dokumenter åpne i Word samtidig, kan du trykke Ctrl+F6 for å bytte mellom dem. Trykker du Shift samtidig, går du motsatt vei i dokumentrekkefølgen.De samme hurtigtastene kan brukes i Excel og PowerPoint.

Avslutte Windows

Det er to måter å avslutte Windows på:

 • Trykk Win+d for å gå til skrivebordet, og deretter Alt+F4 for å avslutte Windows. Gjør ønsket valg i dialogboksen med pil ned/opp og trykk Enter.
 • Trykk Win+x. Velg Logg av eller avslutt i menyen, og gjør ønsket valg med pil ned/opp og Enter.

Lagre, åpne og holde orden på filer

Standard lagringsplass for Word, Excel og PowerPoint kan stilles inn til å peke til en bestemt plassering. Bruker du skylagring, kan Office-programmene settes opp til å lagre der, i stedet for på den lokale harddisken. Se Innstillinger, Microsoft Office s. 52 for informasjon om hvordan standard filplassering kan endres i Word, Excel og PowerPoint. Det kan være lurt å lage en mappe for hvert klassetrinn. Da kan du sette Office-programmene til å lagre i den aktuelle klassetrinnsmappen når eleven starter skoleåret. I den enkelte klassetrinnsmappen kan det ligge en undermappe for hvert fag.

Lagre en fil

Det er en god vane å lagre en fil rett etter at den er påbegynt, i stedet for å vente til du er ferdig med å redigere. Slik lagrer du i Word, Excel og PowerPoint:

 1. Trykk Ctrl+s, Lagre, eller F12, Lagre som. Fokus er nå i feltet Filnavn, og filnavnet er markert.
 2. Trykk Shift+Tab to ganger for å komme til feltet for filplassering
 3. Her kan du velge en mappe, f.eks. norsk. Du kan enten trykke pil ned til du kommer til norsk, eller du kan trykke n gjentatte ganger til du kommer til norsk. Du kan også skrive de første bokstavene i rask rekkefølge, f.eks. no. Vil du til overordnet mappe, trykker du Slett bakover. Vil du lage en ny mappe, trykker du Ctrl+Shift+n, oppgir navnet på mappen og bekrefter med Enter.
 4. Trykk Enter for å åpne undermappen
 5. Trykk Tab to ganger for å returnere til feltet med filnavn
 6. Godta navnet eller skriv inn ønsket navn og trykk Enter.

Filen er nå lagret. Du kan lagre både underveis og når du er ferdig med arbeidet ved å trykke Ctrl+s. Da blir filen automatisk lagret med samme navn og plassering.

I feltet for filplassering kan du velge en overordnet mappe ved å trykke Slett bakover.

Merk: For blinde og sterkt svaksynte er det vanskelig å få oversikt i denne dialogboksen. Når fokus er i feltet for filplassering, vises filene og mappene du kan velge mellom i feltet. Hvilken mappe du faktisk er i, vises i midlertid ikke. Det vil være en hjelp om eleven forstår dette.

Åpne en fil

I Word, Excel og PowerPoint åpner du en fil slik:

 1. Trykk Ctrl+o, som er hurtigtasten for å vise dialogboksen Åpne
 2. Trykk Shift+Tab to ganger slik at du kommer til feltet der du kan velge filer og mapper
 3. Velg ønsket mappe/fil på samme måte som vist i punkt 3 og 4 over.

Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

Filer kan du kopiere, flytte, slette eller gi nytt navn fra dialogene Åpne eller Lagre som i Word, Excel eller PowerPoint. Filbehandling kan også gjøres fra Windows utforsker.

Filbehandling med Word, Excel eller PowerPoint

Når du er i dialogen Åpne (Ctrl+o) eller Lagre som (F12), kan du kopiere, flytte, slette eller gi nytt navn til filer. La oss si at du skal flytte eller kopiere filen Skrivearbeid fra mappen Norsk til mappen Samfunnsfag. Da gjør du følgende når du står i en av dialogene Åpne eller Lagre som:

 1. Trykk Shift+Tab to ganger for å sette fokus i feltet der du kan velge blant filene og mappene
 2. Skriv, i rask rekkefølge, bokstavene n og o slik at mappen Norsk blir markert. Deretter trykker du Enter for å åpne den
 3. Velg filen Skrivearbeid, og trykk Ctrl+x for å flytte, eller Ctrl+c for å kopiere filen til utklippstavlen
 4. Trykk Slett bakover for å returnere til overordnet mappe
 5. Skriv, i rask rekkefølge, bokstavene s og a for å få fokus på mappen Samfunnsfag. Trykk Enter for å åpne den
 6. Trykk Ctrl+v for å lime inn filen

Vil du slette filen som har fokus, trykker du på Del. Vil du gi nytt navn til en fil, trykker du F2 når filen har fokus. Du skriver så inn det nye navnet og bekrefter med Enter.

Du kan flytte eller kopiere flere filer samtidig ved å markere dem først. Marker flere filer i rekkefølge ved å holde Shift nede mens du trykker Pil ned/opp. Hvis filene du skal flytte eller kopiere ikke ligger i rekkefølge, kan du markere dem ved å holde Ctrl nede mens du trykker Pil ned/opp. Du trykker så mellomrom for å markere eller fjerne markeringen på filen som har fokus.

Filbehandling med Windows utforsker

Du kan starte Windows utforsker ved å trykke Win+e. Når utforskeren starter, vil fokus være i feltet til høyre på skjermen. Der kan du velge filer på samme måte som i Åpne- eller Lagre som-dialogene nevnt over. Fokus vil da ikke være i mappen med dokumentene. Avhengig av oppsettet, vil utforskeren starte enten i det som kalles Denne PC-en eller i Hurtigtilgang. I feltet kan du navigere på samme måte som i Åpne- / Lagre som-dialogene vi har omtalt over.

Til venstre på skjermen finnes et felt der innholdet er organisert i det vi kaller en trestruktur. Bruk Pil høyre/venstre for å vise/skjule undermapper. Når fokus er på mappen du vil arbeide i, kan du trykke Enter, og deretter Tab for å returnere til feltet der du kan velge filer eller mapper.

Når du skal arbeide med filer og mapper på to forskjellige plasseringer, kan det være hensiktsmessig å åpne to utforskere. Du trykker Win+e for å åpne en ny Windows Utforsker. Du bytter mellom dem med Alt+Tab. På den måten kan du kopiere filer i den ene utforskeren, og lime dem inn i den andre

Ulike filformat

Eleven bør lære at ulike program kan håndtere ulike filformat, også kalt filtyper, og at noen program kan håndtere flere typer filer. Filens etternavn, dvs. bokstavene som står etter filnavnet og punktum, forteller hvilken type filen har. Et vanlig Word-dokument har for eksempel etternavnet docx. Når du ser at et filnavn ender med .docx, vet du at det er en Word-fil.
La eleven utforske filtypene som Word kan håndtere. Fra Word kan dette gjøres slik:
1. Gå inn i dialogboksen Lagre som (F12) eller Åpne (Ctrl+o)
2. Trykk Tab for å flytte fokus til feltet som viser filtyper
3. Trykk Pil opp/ned og se på de ulike filtypene Word kan åpne og lagre dokumenter i. 
4. Trykk Esc to ganger for å forlate dialogboksen.
Skjermdump av åpen dialogboks.
Figur 1 Dialogboksen Åpne med listen over filtyper åpen.
Prøv gjerne å lagre et Word-dokument som en PDF-fil. Legg merke til at når du har valgt filtype, må du trykke Shift+Tab for å plassere fokus på filnavnet, før du kan trykke Enter for å lagre. Du kan også trykke hurtigtasten til knappen Lagre, som er Alt+g.

Side 10 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!