Formatere dokumenter | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Formatere dokumenter

Når du formaterer en tekst i Word, er det viktig å bruke stiler. Da vil skjermleseren kunne gi informasjon om strukturen i dokumentet. Du vil også kunne gi kommandoer til skjermleseren for å gå til overskrifter o.l.

Overskrifter

Slik setter du inn en overskrift i dokumentet:

 • Stå på en tom linje og skriv overskrift
 • Trykk Alt+1, Alt+2 eller Alt+3 for å velge overskrift på nivå 1, 2 eller 3
 • Trykk Enter for å begynne et nytt avsnitt. Det nye avsnittet vil ha formateringen Normal (vanlig brødtekst).

Lister

En punktmerket liste kan lages på følgende måte:

 • Trykk Enter for å stå på en tom linje
 • Trykk Ctrl+Shift+l (l for liste) og skriv inn teksten i første punkt
 • Trykk Enter for å starte et nytt punkt, og skriv inn teksten til neste punkt
 • Trykk Enter to ganger for å avslutte listen, og gå over til tekst med stilen Normal.

Har du allerede skrevet teksten i en punktmerket liste, kan du formatere den ved å merke teksten, og deretter trykke Ctrl+Shift+l. For å starte en punktmerket liste, kan du også skrive stjerne (*) og et mellomrom før teksten. Skriver du et nummer etterfulgt av punktum og mellomrom, vil Word lage en nummerert liste.

Ctrl+Shift+n kan brukes for å velge stilen Normal.

Endre skriftstørrelse og skrifttype

Du må først markere teksten du vil endre. Du kan endre skriftstørrelse og skrifttype i dialogboksen Skrift. Den åpner du med hurtigtasten Ctrl+d, eller du finner valget Skrift på hurtigmenyen, høyreklikk med musa eller trykk Win2. Flytt fokus mellom de ulike feltene med Tab, gjør ønskede valg og trykk Enter for å bekrefte.

Du kan også øke og minske skriftstørrelsen med disse hurtigtastene:

 • Redusere/øke skriftstørrelsen med 1 punkt: Ctrl+7/Ctrl+8

Fet, Kursiv og Understreket tekst

Fet, kursiv og understreket tekst kaller vi gjerne attributter. Du bruker en hurtigtast for å slå dem på og av. Trykk hurtigtasten, skriv teksten, og trykk hurtigtasten på nytt når du ikke lenger vil ha fet, kursiv eller understreket tekst. Hvis du allerede har skrevet teksten, kan du markere et område og endre den ved å trykke hurtigtasten.

 • Slå på eller av fet skrift Ctrl+f
 • Slå på eller av kursiv Ctrl+k
 • Slå på eller av understreket skrift Ctrl+u
 • Velg stilen Normal (tilbake til normal skrift) Ctrl+Shift+n

Kvalitetssikre et arbeid som inneholder visuelle virkemidler

For seende, kan visuelle virkemidler gjøre teksten mer lesevennlig. Elever som er blinde, bør derfor lære å bruke slike virkemidler nå de kommuniserer med andre. Fra leselisten kan det være vanskelig å kontrollere om dokumentet har riktig formatering. Det kan derfor være nyttig å bruke talen ved gjennomlesing.

Skjermleseren kan settes opp slik at du får beskjed når stilen endres. Da får du oversikt over overskriftstiler, merkede lister, om teksten står i normal stil osv.

I JAWS stilles dette inn slik:

 • Ins+v:Quick settings-menyen
 • Sett Stilendringer til Alltid annonsert

I JAWS kan du også bruke funksjonen Tekstanalyse. Den gir informasjon også om mulige feil som flere påfølgende mellomrom, manglende parentes begynner/slutt. Du går til neste feil JAWS finner med Alt+Win+i. Du finner mer informasjon om JAWS’ Tekstanalyse ved å trykke Ins+Mellomrom, j og søker etter analyse.

I SuperNova settes taleendringer på slik:

 • Åpne Kontrollpanelet,Ctrl+Mellomrom
 • Velg Tale
 • Velg Tekstattributt og tall
 • I dialogboksen kan du få talen til å lese opp ulike endringer i teksten. Kryss av med mellomromstasten for det som er aktuelt, og trykk på OK til slutt.

Vise atributt-endringer på leselisten

Både JAWS og SuperNova kan vise attributter som fet, kursiv og understreking på leselisten. I standardoppsettet viser JAWS dette med punkt 7 og 8 under teksten. SuperNova viser det med punkt 8. Det er vanskeligere å lese punktskrift når punkt 7 og 8 eller punkt 8 brukes på denne måten. Mange skrur derfor av attributtvisningen til vanlig.

JAWS: Se Innstillinger > JAWS > Leselist > Attributtmerking JAWS har en hurtigtast som leser opp all informasjonen om det tegnet markøren står på:Les font:Insert+f

SuperNova: Se Innstillinger > Supernova med tale og/eller leselist > Leselist > Attributtvisning
SuperNova har en hurtigtast som leser opp informasjon om det tegnet markøren står på: Les tegnattributter: Num 4.

Når du trykker denne hurtigtasten gjentatte ganger, får du forskjellig informasjon som skrifttype, størrelse, ev. attributter osv.

Side 8 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!