Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Skanning av tekst

Skanning med JAWS

JAWS har en innebygd mulighet for OCR som kalles Enkel OCR. Enkel OCR henter tekst fra et trykt dokument ved hjelp av en vanlig skanner eller OCR-kameraet Pearl. Teksten blir omformet til digital tekst på datamaskinen.

Dialogen Enkel OCR i JAWS
Enkel OCR med JAWS

JAWS Enkel OCR:

 • Aktiver funksjonen: Ins+Mellomrom
 • Velg OCR: O
 • Velg acquire text: A
 • Gjør eventuelle endringer i dialogen.
 • Start innhenting eller skanning av tekst: Alt+A

Den skannede teksten åpnes i et nytt vindu kalt OCR Resultat, og teksten blir lest automatisk.

Teksten kan markeres (Ctrl+a) og kopieres (Ctrl+c) til Word.

Skanning med Supernova

I Supernova ligger skanning under menyen Media (Bokhylla). Standard er at teksten blir skannet til Word. Du kan også velge Supernova-leseren hvis du bare skal lese dokumentet.

 • Åpne Supernova kontrollpanel: VCtrl+Mellomrom
 • Velg media: Alt, m
 • Velg Skann og les: s
 • Velg Fra skanner: s
 • Gi dokumentet et navn. (Det skannede dokumentet lagres i Words standard lagringsmappe.)
 • Aktiver skanner: Enter
 • Du får spørsmål om du vil skanne flere sider underveis.
 • Det skannede dokumentet åpnes nå i Word.

Side 24 av 39