Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Microsoft Office

Her gjennomgår vi innstillinger i Office som gjør det enklere å bruke programmene sammen med skjermleser og forstørringsprogram.

Innstillinger i Word, Excel og PowerPoint

Mange av innstillingene vi gjør i Office-programmene (ikke Outlook), kan gjøres på samme måte. Vi gjennomgår disse før vi beskriver innstillinger som må gjøres i hvert enkelt program.

Slå av Startskjerm

 1. Velg kategorien Fil, Alternativer, Generelt.
 2. Fjern haken for Vis Startskjermen når dette programmet starter i gruppa Oppstartsalternativer.
 3. Bekreft innstillingen med OK.

Slå av Backstage

Med funksjonen Backstage kan du velge hvor du vil lagre eller åpne dokumentene dine fra. Skjermbildet er uoversiktlig når du bruker skjermleser. Backstage kan slås av på følgende måte:

 1. Velg kategorien Fil,
 2. Kryss av for valget Ikke vis Backstage når jeg åpner eller lagrer filer i gruppa Lagre dokumenter.

Bekreft innstillingen med OK.

Slå av Autokorrektur

 1. Velg kategorien Fil, Alternativer, Korrektur, Alternativer for autokorrektur.
 2. Alle funksjonene under fanene Autokorrektur, Fortløpende autoformatering og Autoformat (gjelder bare Word) bør slås av.
 3. Bekreft innstillingen med OK.

Filplassering

Det er en fordel at elevens maskin er stilt slik at filene lagres automatisk i en mappe eleven kjenner og vet hvor finnes.

 1. Velg kategorien Fil, Alternativer, Lagre.
 2. I feltet Standard filplassering i gruppa Lagre dokumenter (Word) / Lagre arbeidsbøker (Excel) / Lagre presentasjoner / (PowerPoint), kan du skrive inn stien til mappen du vil skal være standard lagringsmappe. Du kan også bruke knappen Bla gjennom for å komme til mappelisten for å velge mappe.
 3. Bekreft innstillingen med OK.

Deaktiver beskyttet visning

Som standard er Beskyttet visning aktivert. Dette er gjort for at potensielt skadelige filer skal åpnes i begrenset modus. Beskyttet visning gir redusert tilgjengelighet med skjermleser og kan deaktiveres permanent:

 1. Velg kategorien Fil, Alternativer, Klareringssenter, Innstillinger for klareringssenter, Beskyttet visning.
 2. Fjern hakene ved de tre alternativene for å deaktivere beskyttet visning.

Vær oppmerksom på at hvis du deaktiverer Beskyttet visning, kan du utsette datamaskinen for sikkerhetstrusler.

Om en fil åpnes i Beskyttet visning, vil det komme en linje øverst i dokumentet/regnearket/presentasjonen, rett under Båndet.

Skjermdump fra Beskyttet visning
Figur 4: Deaktivering av beskyttet visning.

Du kan deaktivere Beskyttet visning slik:

 1. Trykk F6: Fokus flyttes til linjen BESKYTTET VISNING. Filen ble åpnet i beskyttet visning. Klikk for mer informasjon
 2. Trykk Pil høyre: Fokus flyttes til Aktiver redigering
 3. Trykk Enter: Beskyttet visning deaktiveres

Microsoft Word

Deaktivere Navigasjonsrute

Navigasjonsruten åpnes når kommandoen Søk (Ctrl+b) aktiveres. Den åpnes som standard til venstre i skjermbildet. Dersom navigasjonsruten er aktivert, lukkes den ikke etter at søket er utført. Den vil ligge åpen i skjermbildet og kan virke forstyrrende når du leser med leselist.

 1. Velg kategorien Visning, gruppen Vis
 2. Fjern haken i feltet

Microsoft Excel

Unngå at skrivemerket flytter seg etter Enter

Med standardoppsett i Excel vil markøren hoppe til cellen under når du trykker Enter. Bruker du skjermleser og Excel som kalkulator, er det best om markøren blir stående i cellen du jobber i når du trykker Enter etter en regneoperasjon.

 1. Velg Fil, Alternativer, Avansert, Redigeringsalternativer.
 2. Fjern haken for Flytt merket område når Enter er trykket.

Side 32 av 39