Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

NVDA

Bytte punkttabell

Når installasjonen av NVDA er ferdig, er punkttabellen satt til engelsk. Du må derfor gå inn i dialogboksen NVDA-Innstillinger og velge Norsk 8-punkts datapunktskrift i feltene Utdatatabell og Inndatatabell.

Det kan gjøres slik:

  1. Åpne NVDAs kontrollpanel: Ins+n
  2. Velg: Preferanser > Innstillinger
  3. Gå til fanen Punktskrift: Ctrl+Tab
  4. Gå til feltet Utdatatabell: Tab
  5. Velg tabellen Norsk 8-punkts datapunktskrift
  6. Gå til feltet Inndatatabell: Tab
  7. Velg Norsk 8-punkts datapunktskrift
  8. Bekreft valg: Enter
  9. for å bekrefte valget

Side 31 av 39