Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

e-post

For elever med blindhet og svaksynthet er det lite effektivt å bruke webmail for å lese e-post i en nettleser. Det krever langt flere tastetrykk enn å bruke et tradisjonelt e-postprogram som f.eks. Microsoft Outlook. Outlook viser innboksen i en liste du kan bla i med piltasten. Det finnes hurtigtaster for de vanligste funksjonene som å skrive ny, besvare og slette e-post.

Outlook

Skrive og sende e-post

 1. Ny melding: Ctrl+n. Fokus er da i Til-feltet der du kan skrive inn e-postadresse eller navn til mottakeren. Vil du oppgi flere mottakere, må du skrive inn et semikolon før du fortsetter med neste navn/adresse.
 2. Flytte fokus mellom de forskjellige feltene: Tab og Shift+Tab. Her har du både et Til- og Kopi-felt der du kan skrive inn navn/adresse og en Til- og en Kopi-knapp. Trykker du på en av knappene, kommer du inn i en dialogboks der du kan søke etter navn. Når du har fylt ut Til og Emne, trykker du igjen Tab for å flytte fokus til redigeringsfeltet til selve meldingen. Har du behov for å gå tilbake til et av feltene i meldingshodet, trykker du Shift+Tab.
 3. Send meldingen: Alt+s

Lese, slette og besvare e-post

 • Bla mellom e-postmeldingene i innboksen: Pil ned/opp.
 • Åpne en melding: Enter
 • Lukke melding: Esc.

Les meldingen med leselisten eller talen på vanlig måte. Du kan utforske meldingshodet ved å trykke Shift+Tab. Der finner du blant annet feltene Til og Kopi. Har meldingen vedlegg, vil det første feltet du kommer til være feltet som viser vedleggene. Vedleggene er organisert i et rutenett. Hvis meldingen har flere vedlegg, må du bruke Pil høyre/venstre/ned/opp for å bla mellom vedleggene. For å åpne et vedlegg, kan du trykke Win2 og velge Åpne.

Noen skjermlesere har en egen kommando du kan bruke for å få oversikt over vedlegg:

 • JAWS: Ins+a (flytter fokus direkte til feltet Vedlegg)
 • SuperNova: CapsLock+a (lager en liste over vedlegg)

Vil du slette en melding, gjør du dette ved å bla til den og trykke Del.

For å besvare meldingen:

 • Svare kun til avsender: Ctrl+r
 • Svare til avsender og mottakere/kopimottakere: Ctrl+Shift+r
 • Skriv deretter svaret ditt, og send meldingen med Alt+s

Bytte mappe:

 1. Åpne dialogboksen Gå til mappe: Ctrl+y
 2. Velger ønsket mappe: Pil ned/opp eller ved å skrive inn de første bokstavene i mappenavnet.
 3. Bekreft valget: Enter

Lime inn en lenke i en e-post

For å lime inn en lenke i en e-post, må du først bruke nettleseren og finne siden du vil lenke til.

 1. Åpne nettleser og naviger til ønsket side
 2. Flytt fokus til adressefeltet, og adressen til gjeldende side er markert: Ctrl+L
 3. Kopier adressen til utklippstavlen: Ctrl+c.
 4. Flytt fokus til meldingen igjen: Alt+Tab
 5. Lim inn lenken: Ctrl+v

Lage e-post med vedlegg

Det finnes flere måter å sette inn vedlegg på. Den vanligste framgangsmåten tar utgangspunkt i redigeringsfeltet der du skriver meldingsteksten:

 1. Flytt markøren til Båndet: Alt
 2. Finn fanen Sett inn: Pil høyre/venstre
 3. Flytt til Legg ved fil: Tab
 4. Åpne menyen for alternativer: Enter
 5. Bla i lista Nylige elementer for å finne aktuell fil: Pil ned
 6. Bekreft valgt fil: Enter.
 7. Om filen du vil legge ved ikke er i Nylige elementer, bla i lista til Bla gjennom denne PC-en: Pil opp
 8. Bekreft valg: Enter
 9. Dialogboksen Sett inn fil åpnes. Denne ligner på Words dialogboks Åpne og Lagre som.
 10. Flytt markøren til fillisten: Shift+Tab to ganger
 11. Naviger til fila du vil legge ved meldingen, og trykk Enter for å bekrefte valget. Markøren kommer nå tilbake til meldingen din, og fila du valgte ligger som vedlegg.

En metode som kanskje er raskere, er å merke og kopiere en eller flere filer f.eks. i Filutforsker, og så lime inn med Ctrl+v i redigeringsfeltet for meldingsteksten.

Du kan også åpne Filutforskeren og merke filene du vil sende, og deretter trykke Win2 (høyreklikke) for å åpne hurtigmenyen. I denne finner du valget Send til e-postmottaker.

Side 17 av 39