Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Beskrivelse av Startmeny og oppgavelinje

Når du skal finne programmer som sjelden brukes, kan det være behov for å lete i startmenyen. Her får du en beskrivelse av hvordan startmenyen og oppgavelinjen fungerer, og hvordan du kan navigere med hurtigtaster.

Startmeny

Det er mulig å navigere i Startmenyen med tastaturet. Windowstasten (Win) åpner Startmenyen. Du navigerer mellom de ulike feltene i Startmenyen med Tab og Shift+Tab, og mellom apper med Piltaster. Når du har satt fokus på et element, f.eks. et program eller en app som vises som et ikon, aktiverer du elementet med Enter. Du lukker Startmenyen med Esc.

Startmenyen er delt inn i fire områder:

Nederst ligger Brukerkonto og på/av. For å komme til denne menyen, trykker du Win, Pil opp for å komme til Brukerkonto, deretter Pil høyre for å komme til På/av. Du bruker Pil ned/opp for å velge mellom alternativene Hvilemodus, Avslutt eller Start på ny.

Øverst i Startmenyen ligger et søkefelt. Det er her fokus står når du trykker Win. For å finne ønsket program, kan du skrive inn de første bokstavene i programmets navn, f.eks Wo for Word. Deretter vil fokus flyttes til det første alternativet i trefflista. Du kan navigere i treffene med Pil opp/ned, og åpne ønsket program med Enter.

I midten av Startmenyen ligger feltet Festet. Her ligger alle programmer du har valgt å feste til startmenyen. Du kan navigere i disse programmene med piltastene, og de åpnes med Enter.

Du kan også åpne alle apper som er installert ved å trykke Tab for å flytte til feltet Alle apper og bekrefte med Enter. Da får du opp ei liste med alle apper som er installert. Du kan navigere i disse med Pil opp/ned eller ved å trykke forbokstaven til en app.

Feltet Anbefalt inneholder nylig brukte filer og apper.

Windows søk

Når du trykker Windowstasten, kommer du til søkefeltet der du kan søke etter programmer, apper, innstillinger, dokumenter eller andre filer du vil åpne. Skriv de første bokstavene og bruk pil ned til du kommer dit du ønsker.

Tilpassing av Startmeny

Valg for Startmenyen finner du under Innstillinger. Trykk Win og søk etter teksten «innstillinger for start». Du velger Personalisering og deretter Start.

Under Personalisering og Start slår du av eller på valg for Startmenyen.

Det kan være nyttig å slå på Vis mest brukte apper. På den måten blir det enkelt å finne programmer du bruker ofte under kategorien Festet.

Under Personalisering og Start kan du også velge hvilke mapper som skal vises på Startmenyen som lett tilgjengelige snarveier. Valgene finnes under lenken Mapper. Du kan f.eks. slå på Musikk, Nedlastninger eller Dokumenter.

Andre funksjoner i Startmeny

En annen nyttig hurtigtast er aktivering av Hurtigmenyen fra Startmenyen med Win+x (samme som høyreklikk med mus på Startikonet). Denne gir tilgang til systemmenyen. Der finner du nyttige valg og innstillinger som Kontrollpanel, Programmer og funksjoner, System, Enhetsbehandling, Nettverkstilkobling, slå av m.m.

Avslutt-knappen i Windows 11 ligger under På/av som du finner enklest med Win, Pil opp, Pil høyre, Enter og deretter Pil ned til på/av. Valgene er Hvilemodus, Avslutt og Start på nytt. Alt+F4 er en enklere måte å avslutte et program eller Windows på.

Oppgavelinjen

I Windows kan du feste et program til oppgavelinjen. Slik kan du bruke Windowstasten sammen med et tall på tallrekken for å bytte til eller starte programmet. Når du fester programmene som brukes mest, vil du raskeste kunne starte programmet og senere bytte til det etter at det er startet.

Du fester et program til oppgavelinjen fra Startmenyen ved å høyreklikke på flisen (program-ikonet) og deretter velge Fest til oppgavelinjen. Du kan også navigere i oppgavelinjen med Win+t, og deretter flytte fokus med Pil høyre/venstre.

For å endre rekkefølgen på ikonene, må du bruke mus til å klikke og dra.

Skjermdumå av oppgavelinjen
Figur 5: Oppgavelinjen i Windows

Side 34 av 39