Hurtigtaster | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Hurtigtaster

Windows

Dette er hurtigtaster som gjelder i de aller fleste Windowsprogram, inklusive Office-program.

 • Aktiver meny/båndet: Alt
 • Avslutte program: Alt+F4
 • Høyreklikk: Win2 eller Shift+F10
 • Klipp ut:Ctrl+x
 • Kopier:Ctrl+c
 • Lim inn:Ctrl+v
 • Bytt program: Alt+Tab (Hold Alt, trykk Tab flere ganger for å bytte til neste program som er åpent)
 • Merk alt:Ctrl+a
 • Maksimere programvindu:Win+pil opp
 • Gå til systemkurven:Win+b
 • Handlingssenter:Win+a
 • Utforsker:Win+e
 • Hurtigmenyen/ systemmenyen:Win+x
 • Gå til oppgavelinje:Win+t
 • Lagre fil/dokument med samme navn:Ctrl+s
 • Skriv ut:Ctrl+p
 • Hjelp:F1

Office

 • Angre siste handling:Ctrl+z
 • Bytt til statuslinje - båndet - dokumentvindu – osv:F6/Shift+F6
 • Lagre fil/dokument med nytt navn/ny plassering:F12
 • Ny fil/nytt dokument/ny melding:Ctrl+n
 • Åpne:Ctrl+o

Word

Alle hurtigtaster for Windows og Office gjelder også i Word. I tillegg kan du bruke følgende hurtigtaster:

 • Bytte mellom åpne Word-dokumenter:Ctrl+F6
 • Endre skrifttype: Ctrl+Shift+f
 • Endre skriftstørrelsen:Ctrl+Shift+p
 • Kladdevisning (Normalvisning):Ctrl+Alt+n
 • Utskriftsoppsett:Ctrl+Alt+p
 • Lim inn utvalg: Ctrl+Alt+v
 • Linjeavstand: Ctrl+1.(2 for dobbel og 5 for 1,5)
 • Lukk dokument:Ctrl+F4
 • Søk i dokumentet:Ctrl+b
 • Søk etter side:Ctrl+g
 • Bytt overskriftstil et nivå ned:Alt+Shift+pil høyre
 • Bytt overskriftstil et nivå opp:Alt+Shift+pil venstre

Hurtigtaster for å flytte markøren

Disse hurtigtastene gjelder også i mange andre programmer.

 • Et ord til høyre/venstre: Ctrl+Pil høyre/Pil venstre
 • Til begynnelsen/slutten av linjen: Home/End
 • Et avsnitt opp/ned: Ctrl+Pil opp/Pil ned
 • En skjermside opp/ned: PgUp/PgDn
 • Til toppen/slutten av dokumentet: Ctrl+Home/Ctrl+End
 • Til neste/forrige element i dialogboks: Tab/Shift+Tab

Du kan bruke Shift-tasten i kombinasjon med tastene for navigasjon til å merke tekst, for eksempel:

 • Merker et ord til venstre/høyre: Shift+Ctrl+Pil venstre/høyre
 • Merker et avsnitt opp/ned: Shift+Ctrl+Pil opp/ned

Outlook

 • Adressebok:Ctrl+Shift+b
 • Gå til mappelista:Ctrl+y
 • Gå ut av dialogboks:Esc
 • Ny melding:Ctrl+n
 • Send melding: Alt+s
 • Svar til avsender:Ctrl+r
 • Svar alle:Ctrl+Shift+r
 • Videresend:Ctrl+b

Excel

 • Ny bok:Ctrl+n
 • Nytt ark:Shift+F11
 • Neste ark:Ctrl+PgDown
 • Forrige ark:Ctrl+PgUp
 • Merk hele kolonnen: Ctrl+Mellomrom
 • Merk hele raden:Shift+Mellomrom
 • Merk rad / kolonne med sammenhengende data:Ctrl+a
 • Merk hele regnearket:Ctrl+a to ganger
 • Fyll nedover (i merket område): Ctrl+d.(tilsvarer at man drar i hjørnet av cella med musa)
 • Fyll mot høyre (i merket område): Ctrl+r.(tilsvarer at man drar i hjørnet av cella med musa)
 • Gå til:Ctrl+g
 • Autosummer:Alt+=
 • Kopier formelen fra cellen over:Ctrl+<apostrof>
 • Kopier verdien fra cellen over:Ctrl+Shift+2

PowerPoint

 • Avslutte redigeringsmodus: Esc
 • Avslutte visning av en presentasjon: Esc
 • Flytt fokus til element på et lysark: Tab
 • Lagre presentasjon: Ctrl+s
 • Lagre som: F12
 • Ny presentasjon: Ctrl+n
 • Nytt lysbilde: Ctrl+m
 • Starte redigeringsmodus: Enter
 • Starte visning av en presentasjon: F5
 • Bla i lysbilder i visningsmodus: Ctrl+s

Internet Explorer

 • Bla i faner:Ctrl+Tab
 • Favoritter:Alt+a
 • Forrige side/ Neste side: Alt+Pil venstre/Alt+Pil høyre.(Gjelder sider du nettopp har vært inne på.)
 • Full skjerm (på/av):F11
 • Gå til bunnen av siden: Ctrl+End
 • Gå til neste lenke: Tab
 • Gå til forrige lenke:Shift+Tab
 • Gå til (definert) startside: Alt+Home
 • Gå til toppen av siden:Ctrl+Home
 • Legg til en favoritt:Ctrl+d
 • Ny fane:Ctrl+t
 • Nytt leservindu:Ctrl+n
 • Skriv internettadresse i adresselinja:Alt+d
 • Åpne dialogboks hvor internettadresse kan skrives:Ctrl+o
 • Åpne Favoritter-feltet:Alt+o eller Ctrl+i

JAWS

 • JAWShurtigmeny:Ins+j
 • JAWS Settings Center:Ins+6
 • JAWS Manager:Ins+F2
 • JAWS-markør:Num <minus>
 • JAWS-markør til PC-markør:Ins+Num <minus>
 • Les klokka:Ins+F12
 • Liste over aktive program:Ins+F10
 • Liste over hurtigtasteri aktivt program:Ins+w
 • Liste over JAWS-kommandoer for aktivt program.Ins+h
 • Oppdater skjermbildet:Ins+Esc
 • PC-markør:Num <pluss>
 • PC-markør til JAWS-markør:Ins+Num <pluss>
 • Quick Settings av JAWS:Ins+v
 • Slipp tast gjennom:Ins+3
 • Stopp tale midlertidig:Ctrl
 • Systemdialogfeltet (lister opp programmer):Ins+F11
 • Tastaturhjelp:Ins+1
 • Åpne tastaturverktøyet for aktivt program:Ins+8
 • Justere tastaturekko (lagres ikke):Ins+2
 • Les tittellinja til aktivt vindu:Ins+t
 • Virtuell PC-markør på/av:Ins+z

Tale

 • Tale av og på:Ins+Mellomrom, s
 • Stopp tale midlertidig:Venstre Ctrl
 • Justere hastighet raskere: Alt+ctrl+page up
 • Justere hastighet saktere:Alt+crtl+page down
 • Bytt stemmeprofil (språk): Ctrl+Ins+s
 • Bytt til et annet språk for gjeldende talesyntese: Ctrl+Win+l

Lese tekst

 • Tegn:NumPad5
 • Ord:Ins+NumPad5
 • Tegn m/ markør:NumPad6
 • Ord m/ markør:Ins+ NumPad6
 • Linje:Pil opp/ ned
 • Les fra markør:Ins+pil ned
 • Les setning:A lt+NumPad 5
 • Les neste setning:Alt+Pil ned

Outlook

 • Flytte markøren til vedlegget:Insert+a

Excel

 • Les celleadresse:Ins+c
 • Les formel i cella:Ins+F2
 • Les hvordan cellekanten ser ut:Alt+Shift+b
 • Les skjermkoordinatene til utsnittet på skjermen:Alt+Shift+v
 • Liste over tilgjengelige ark:Ctrl+Shift+s

JAWS-kommandoer når du er i en tabell

 • Slå på tabellesemodus (talen sier tabell-lag):Ins+Mellomrom, t
 • Leser første celle i kolonnen:Alt+1
 • Leser første celle i raden:Alt+5
 • Skrur av tabellesemodus når du er ferdig med tabellen (lyd: pling):Ins+Mellomrom

Internettkommandoer i JAWS

Hurtigtaster som lager lister:

 • Lenkeliste:Ins+F7
 • Overskriftsliste:Ins+F6
 • Rammeliste:Ins+F9
 • Skjemafeltliste:Ins+F5

Bokstavnavigasjon

 • A: Alternativknapp (radioknapp)
 • B: Knapp
 • C: Kombinasjonsboks
 • E: Redigeringsfelt
 • F: Skjemafelt
 • G: Grafikk
 • H: Overskrift
 • 1 til 6: Overskriftene på nivå 1 til 6
 • L: Liste
 • I: Neste liste element
 • M: Ramme
 • N: Tekst som ikke er en lenke
 • O: Objekt
 • P: Avsnitt
 • Q: Hovedregion
 • R: Region
 • S: element av samme type
 • T: Tabell
 • U: Ubesøkte lenker
 • V: Besøkte lenke
 • X: Checkbox
 • Ø: Landemerke

For å bla motsatt vei kan en benytte Shift + ønsket hurtigtast.

Andre JAWS kommandoer på internett

 • Søk på aktuell side:Ctrl+f
 • Hopp over elementet som har fokus (f.eks. en tabell): Shift+. (punktum)

SuperNova

 • Annonsering ved skriving:CapsLock+ø
 • Annonsering hjelpenivå: CapsLock+<omvendt skråstrek>
 • Avslutte SuperNova:CapsLock+F4
 • Batteristatus:Ctrl+ Shift+Num;<pluss>
 • Dolphinhjelp:CapsLock+F1
 • Flytt lesemarkør til PC fokus («parker» markør):Num <stjerne>
 • Les klokke og dato:Ctrl+ Shift+Num <skråstrek>
 • Lesemarkør på/av:venstre Ctrl+4
 • Gå til markør:Num <minus>
 • Punktvindu på/av:Ctrl+Shift+1
 • Slipp gjennom tastetrykk: Ctrl+7
 • Slå på/av hurtigtaster i SuperNova:Ctrl+8
 • Stopp tale midlertidig: Ctrl
 • Systemstatusfeltet (liste over program): CapsLock+0
 • Tale på/av: Ctrl+0
 • Tastehjelp: CapsLock+<bindestrek>
 • Veksle mellom fysisk og logisk modus: Ctrl+ Shift+9
 • Åpne SuperNova Kontrollpanel: Ctrl+Mellomrom
 • Åpne tastaturhjelp i SuperNova: CapsLock+<skråstrek>
 • 6 / 8 punkts visning: Ctrl+Shift+8

Tale

 • Tale på/av: Ctrl+0
 • Stopp tale midlertidig:Ctrl
 • Justere volum opp:Ctrl+<omvendt skråstrek>
 • Justere volum ned:Ctrl+<pluss>
 • Justere hastighet raskere: Ctrl+Shift+<omvendt skråstrek>
 • Justere hastighet saktere: Crtl+Shift+<pluss>
 • Neste/forrige språk for aktiv talesyntese: Ctrl+<punktum>/Ctrl+<komma>

Les tekst

 • Tegn: Num 4
 • Ord: Num 5
 • Linje: Num 6
 • Les fra markør:  Num <pluss>
 • Dokumentleservindu: CapsLock+Num <pluss>
 • Avslutte Dokumentleservindu: Esc
 • Linjepresentasjon: Ctrl+Shift+Num 2
 • Regulere Linjepresentasjon:  Mellomrom, Pil opp/ned, Pil høyre/ venstre
 • Avslutte Linjepresentasjon: Esc

Forstørrelse

 • Forstørrelse på/av: Ctrl+Num Enter
 • Øk forstørrelse:Ctrl+Num <pluss>
 • Reduser forstørrelse:Ctrl+Num <minus>
 • Panorering (flytte i skjermbildet):Høyre Ctrl+piltaster
 • Fargeoppsett på/av: Ctrl+Num 0

Outlook

 • Lage en liste over vedlegg:CapsLock+a
 • Les meldingshode:Shift+Num 7

Internettkommandoer

Hurtigtaster som lager lister: Oversikt over alle lister CapsLock+Tab, Ctrl+Tab for å bytte mellom faner som linker, overskrifter, rammer, tabeller, knapper/skjema og landemerker.

 • Lenkeliste:CapsLock+1
 • Overskriftsliste:CapsLock+2
 • Rammeliste:CapsLock+3
 • Tabell liste:CapsLock+5
 • Skjema- knappefeltliste:CapsLock+6

Bokstavnavigasjon:

 • B:Knapp
 • E:Redigeringsfelt
 • F:Skjemafelt
 • G:Grafikk
 • H:Overskrift
 • 1 til 6:Overskriftene på nivå 1 til 6
 • K:Lenke
 • L:Liste
 • I:Neste listeelement
 • N:Tekstområde
 • O:Objekt
 • P:Avsnitt
 • R:Radioknapp
 • T:Tabell
 • U:Ubesøkte lenker
 • V:Besøkte lenke
 • X:Checkbox
 • Ø:Landemerke
 • For å bla motsatt vei kan en benytte Shift + ønsket hurtigtast.

Andre SuperNova kommandoer på internett

 • Slå skjemamodus på/av: CapsLock+Enter
 • Søk på aktuell side:Ctrl+f
 • Søk med lesemarkør:F3
 • Søk etter forrige:F2
 • Søk etter neste:F4

Supernova-kommandoer i tabeller

 • Tabell kolonne fra celle:CapsLock+Num <komma>
 • Leser aktuell rad:CapsLock+Num 0
 • Leser raden fram til markør:CapsLock+Num 1
 • Tabell rad fra celle: CapsLock+Num 2
 • Leser kolonnen fram til markør:CapsLock+Num 3
 • Leser aktuell kolonne:CapsLock+Num 6
 • Piltaster vil hjelpe deg til å navigere rundt i tabellen med tale og forflytte markøren horisontalt og vertikalt

NVDA

 • NVDA-menyen:Ins+n
 • Les klokka:Ins+F12
 • Slipp tast gjennom: Ins+F2
 • Stopp tale midlertidig: Ctrl
 • Tastehjelp:Ins+1
 • Tastaturekko:Ins+2
 • Les tittellinja til aktivt vindu:Ins+t

Taleinnstillinger

 • Tale av og på:Ins+s
 • Stopp tale midlertidig:Ctrl

Les tekst

 • Linje: Pil opp/ned
 • Les fra markør: Ins+Pil ned

Internettkommandoer

NVDA kan konfigureres slik at enten 0 på nummertastaturet , Insert over piltastene eller CapsLock-tasten kan brukes som NVDA-tast. Som standard er både 0 på nummertastauret og Insert-tastene satt som NVDA-taster.

Hurtigtaster som lager lister

NVDA+F7 åpner Elementlisten som inneholder linker, overskrifter, skjemafelt, knapper og landemerker.

I elementlisten flyttes fokus til elementene med:

 • Lenkeliste:Alt+l
 • Overskriftsliste:Alt+o
 • Skjemafeltliste:Alt+f
 • Knapper (buttons):Alt+b
 • Landemerker:Alt+m

Bokstavnavigasjon

 • B: Knapp
 • C: Kombinasjonsboks
 • D: ARIA landemerke
 • E: Redigeringsfelt
 • F: Skjemafelt
 • G: Grafikk
 • H: Overskrift
 • 1 til 6: Overskriftene på nivå 1 til 6
 • I: Listeelement
 • K: Lenke
 • L: Liste
 • M: Ramme
 • N: Tekst uten lenke
 • O: Innebygd objekt
 • Q: Blokksitat
 • R: Radioknapp
 • S: Separator
 • T: Tabell
 • U: Ikke besøkt lenke
 • V: Besøkt lenke
 • X: Avkryssingsboks
 • For å bla motsatt vei kan du bruke Shift + ønsket hurtigtast.

ZoomText

 • ZoomText på/av: CapsLock+Ctrl+Enter
 • Slå forstørring på/a: CapsLock+Enter
 • Øke/redusere forstørring: CapsLock+Pil opp/Pil ned
 • Vis brukergrensesnittet: CapsLock+Ctrl+u

Forstørrelse

 • Zoom inn: CapsLock+Pil opp
 • Zoom u: CapsLock+Pil ned
 • To farge på/av: CapsLock+c
 • Forsterket markør På/Av: CapsLock+r
 • Forsterket Fokus På/Av: CapsLock+f
 • Forsterket Font På/Av: CapsLock+x
 • Forsterket Peker På/Av: CapsLock+p

Les tekst

 • Aktuelt ord:Ctrl+Alt+Shift+Pil opp
 • Aktuell linje:Ctrl+Alt+Shift+Pil høyre
 • Aktuell setning: Ctrl+Alt+Shift+Pil ned
 • Neste setning: CapsLock+Alt+Pil høyre
 • Forrige setning: CapsLock+Alt+Pil venstre

Tale

 • Tale av/på:CapsLock+Alt+Enter
 • Valgt stemme:CapsLock+Alt+v
 • Raskere stemme:CapsLock+Alt+Pil opp
 • Sakterer stemme: CapsLock+Alt+Pil ned

Starte taleverktøy

 • Start AppReader fra peker: CapsLock+Alt+Venstrklikk
 • Starte App visning: CapsLock+Alt+a
 • Åpne Tekst visning:CapsLock+Alt+t
 • Åpne Speak It verktøy: CapsLock+Alt+s
 • Åpne Appreader(valgt modus): CapsLock+Alt+r

Internettkommandoer - Bruk av Finder

 • Starte Finder:CapsLock+Ctrl+f
 • Velge side element: Ctrl+Pil opp/ned
 • Åpne objekt: Ctrl+Enter
 • Første objekt (i filtrert liste): Ctrl+Home
 • Siste objekt (i filtrert liste):Ctrl+End
 • Neste/forrige kontroll: Ctrl+c/Ctrl+Shift+c
 • Neste/forrige tabell: Ctrl+f/Ctrl+Shift+f
 • Neste/forrige overskrif: Ctrl+h/Ctrl+Shift+h
 • Neste/forrige overskriftsnivå 1...6: Ctrl+1 ... 6/ Ctrl+Shift+1 ... 6
 • Neste/forrige bilde: Ctrl+I/ Ctrl+Shift+i
 • Neste/forrige link:Ctrl+l/ Ctrl+Shift+l
 • Neste/forrige liste: Ctrl+s/ Ctrl+Shift+s
 • Neste/forrige tabell: Ctrl+t/ Ctrl+Shift+t
 • AppReader: Alt+r
 • Liste Søk (treff på søkeord): Alt+l
 • Avslutt Finder:Esc

Side 38 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!