Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Hurtigtaster

Windows

Dette er hurtigtaster som gjelder i de aller fleste Windowsprogram, inklusive Office-program.

 • Aktiver meny/båndet: Alt
 • Avslutt program: Alt+F4
 • Høyreklikk: Win2 eller Shift+F10
 • Klipp ut: Ctrl+x
 • Kopier: Ctrl+c
 • Lim inn: Ctrl+v
 • Bytt program: Alt+Tab (Hold Alt og trykk Tab én eller flere ganger)
 • Merk alt: Ctrl+a
 • Maksimere programvindu: Win+Pil opp
 • Systemkurv: Win+b
 • Handlingssenter: Win+a
 • Utforsker: Win+e
 • Hurtigmeny/Systemmeny: Win+x
 • Oppgavelinje: Win+t
 • Lagre fil/dokument med samme navn: Ctrl+s
 • Skriv ut: Ctrl+p
 • Hjelp:F1

Office

 • Angre siste handling: Ctrl+z
 • Bytt til statuslinje, bånd, dokumentvindu, osv.: F6/Shift+F6
 • Lagre fil/dokument med nytt navn/ny plassering: F12
 • Ny fil/nytt dokument/ny melding: Ctrl+n
 • Åpne: Ctrl+o

Word

Alle hurtigtaster for Windows og Office (se over) gjelder også i Word. I tillegg kan du bruke følgende hurtigtaster:

 • Bytt mellom åpne Word-dokumenter: Ctrl+F6
 • Endre skrifttype: Ctrl+Shift+f
 • Endre skriftstørrelse: Ctrl+Shift+p
 • Kladdevisning (Normalvisning): Ctrl+Alt+n
 • Utskriftsoppsett: Ctrl+Alt+p
 • Lim inn utvalg: Ctrl+Alt+v
 • Linjeavstand: Ctrl+1 (2 for dobbel og 5 for 1,5)
 • Lukk dokument: Ctrl+F4
 • Søk i dokument: Ctrl+b
 • Søk etter side: Ctrl+g
 • Bytt overskriftstil et nivå ned: Alt+Shift+Pil høyre
 • Bytt overskriftstil et nivå opp: Alt+Shift+Pil venstre

Hurtigtaster for å flytte markøren

Disse hurtigtastene gjelder også i mange andre programmer.

 • Flytt et ord høyre/venstre: Ctrl+Pil høyre/Pil venstre
 • Flytt til begynnelse/slutt av linje: Home/End
 • Flytt et avsnitt opp/ned: Ctrl+Pil opp/Pil ned
 • Flytt en skjermside opp/ned: PgUp/PgDn
 • Flytt til topp/bunn av dokument: Ctrl+Home/Ctrl+End
 • Flytt til neste/forrige element i dialogboks: Tab/Shift+Tab

Du kan bruke Shift-tasten i kombinasjon med tastene for navigasjon til å merke tekst, for eksempel:

 • Merk et ord til venstre/høyre: Shift+Ctrl+Pil venstre/høyre
 • Merk et avsnitt opp/ned: Shift+Ctrl+Pil opp/ned

Outlook

 • Adressebok: Ctrl+Shift+b
 • Gå til mappeliste: Ctrl+y
 • Gå ut av dialogboks: Esc
 • Ny melding: Ctrl+n
 • Send melding: Alt+s
 • Svar avsender: Ctrl+r
 • Svar alle: Ctrl+Shift+r
 • Videresend: Ctrl+b

Excel

 • Ny bok: Ctrl+n
 • Nytt ark: Shift+F11
 • Neste ark: Ctrl+PgDn
 • Forrige ark: Ctrl+PgUp
 • Merk hele kolonnen: Ctrl+Mellomrom
 • Merk hele raden: Shift+Mellomrom
 • Merk rad/kolonne med sammenhengende data: Ctrl+a
 • Merk hele regnearket: Ctrl+a to ganger
 • Fyll nedover (i merket område): Ctrl+d (tilsvarer at man drar i hjørnet av cella med mus)
 • Fyll mot høyre (i merket område): Ctrl+r (tilsvarer at man drar i hjørnet av cella med mus)
 • Gå til: Ctrl+g
 • Autosummer: Alt+=
 • Kopier formel fra cellen over: Ctrl+Apostrof
 • Kopier verdi fra cellen over: Ctrl+Shift+2

PowerPoint

 • Avslutt redigeringsmodus: Esc
 • Avslutt visning av en presentasjon: Esc
 • Flytt fokus til elementene på et lysark: Tab
 • Gå til neste lysbilde: Mellomrom
 • Lagre presentasjon: Ctrl+s
 • Lagre som: F12
 • Ny presentasjon: Ctrl+n
 • Nytt lysbilde: Ctrl+m
 • Start redigeringsmodus: Enter
 • Start visning av en presentasjon: F5
 • Bla i lysbilder i visningsmodus: Ctrl+s

Edge og andre nettlesere

 • Gå til adressefelt: Ctrl+L eller Alt+D
 • Gå til neste side: Alt+Pil høyre
 • Gå til forrige side: Alt+Pil venstre
 • Følg lenke: Enter
 • Oppdater side: F5
 • Avbryt innlasting av side:Esc
 • Lukk nettleser: Alt+F4
 • Gå til topp av side: Ctrl+Home
 • Gå til bunn av side: Ctrl+End
 • Legg aktiv side i Bokmerker eller Favoritter: Ctrl+d
 • Gå til din startside: Alt+Home
 • Åpne ny fane: Ctrl+t
 • Lukk en fane: Ctrl+w eller Ctrl+F4
 • Flytt mellom faner: Ctrl+Tab eller Ctrl+Shift+Tab
 • Vis nedlastninger: Ctrl+J

JAWS

 • JAWShurtigmeny: Ins+j
 • JAWS Settings Center: Ins+6
  JAWS Manager: Ins+F2
 • JAWS-markør: Num minus
 • JAWS-markør til PC-markør: Ins+Num minus
 • Les klokke: Ins+F12
 • Liste over aktive program: Ins+F10
 • Liste over hurtigtasteri aktivt program: Ins+w
 • Liste over JAWS-kommandoer for aktivt program: Ins+h
 • Oppdater skjermbilde: Ins+Esc
 • PC-markør: Num pluss
 • PC-markør til JAWS-markør: Ins+Num pluss
 • Quick Settings for JAWS: Ins+v
 • Slipp tast gjennom: Ins+3
 • Stopp tale midlertidig: Ctrl
 • Systemstatusfelt (lister opp programmer): Ins+F11
 • Tastaturhjelp: Ins+1
 • Åpne tastaturverktøy for aktivt program: Ins+8
 • Juster tastaturekko (lagres ikke): Ins+2
 • Les tittellinje for aktivt vindu: Ins+t
 • Virtuell PC-markør på/av: Ins+z

Tale

 • Tale av og på: Ins+Mellomrom, s
 • Stopp tale midlertidig: Ctrl
 • Juster hastighet raskere: Alt+Ctrl+Page up
 • Juster hastighet saktere: Alt+Crtl+Page down
 • Bytt stemmeprofil (språk): Ctrl+Ins+s
 • Bytt språk for gjeldende talesyntese: Ctrl+Win+l

Lese tekst

 • Tegn: Num5
 • Ord: Ins+Num5
 • Tegn m/markør: Num6
 • Ord m/markør: Ins+Num6
 • Linje: Pil opp/ned
 • Les fra markør: Ins+Pil ned
 • Les setning: Alt+Num 5
 • Les neste/forrige setning m/markør: Alt+Num pluss/Alt+Num minus

Outlook

 • Flytt markør til vedlegg:Insert+a

Excel

 • Les celleadresse: Ins+c
 • Les formel i celle: Ctrl+Ins+F2
 • Les hvordan cellekanten ser ut: Alt+Shift+b
 • Les skjermkoordinatene til utsnitt på skjermen: Alt+Shift+v
 • Liste over tilgjengelige ark: Ctrl+Shift+s

JAWS-kommandoer når du er i en tabell

 • Slå på tabellesemodus (tabell-lag): Ins+Mellomrom, t
 • Les første celle i kolonne: Alt+1
 • Les første celle i rad: Alt+5
 • Slå av tabellesemodus når du har lest tabellen: Ins+Mellomrom

Internettkommandoer i JAWS

Hurtigtaster som lager lister:

 • Lenkeliste:Ins+F7
 • Overskriftsliste:Ins+F6
 • Rammeliste:Ins+F9
 • Skjemafeltliste:Ins+F5

Bokstavnavigasjon:

 • Neste alternativknapp (radioknapp): A
 • Neste knapp: B
 • Neste kombinasjonsboks, listeboks, trevisning: C
 • Neste redigeringsfelt: E
 • Neste skjemakontroll: F
 • Neste grafikk: G
 • Neste overskrift: H
 • Neste overskrift på nivå 1 til 6: 1 til 6
 • Hopp til linje: J
 • Neste plassmerke: K
 • Neste liste: L
 • Neste listeelement: I
 • Neste ramme: M
 • Hopp forbi lenker: N
 • Neste artikkel: O
 • Neste avsnitt: P
 • Neste hovedregion: Q
 • Neste region: R
 • Neste element av samme type: S
 • Neste tabell: T
 • Neste ubesøkte lenke: U
 • Neste esøkte lenke V
 • Neste avkryssingsboks: X
 • Neste divisjon: Z
 • Neste Mouse over-element: Ø
 • Neste e-postlenke: Apostrof
 • Neste klikkbare element: Bindestrek

For å bla motsatt vei kan en benytte Shift + ønsket hurtigtast.

De fleste av hurtigtastene kan brukes i kombinasjon med Ctrl+Insert. Da vises en liste med elementer. For eksempel vil Ctrl+Insert+t vise en liste med tabeller på den aktuelle nettsiden.

Andre JAWS kommandoer på internett:

 • Søk på aktuell side: Ctrl+f
 • Neste element (dvs. første element etter elementet i fokus: Shift+. (punktum)
 • Forrige element (dvs. elementet før elementet i fokus: Shift+, (komma)

SuperNova

 • Annonsering ved skriving: CapsLock+ø
 • Annonsering hjelpenivå: CapsLock+Omvendt skråstrek
 • AvsluttSuperNova: CapsLock+F4
 • Batteristatus: VCtrl+VShift+Numpluss
 • Dolphinhjelp: CapsLock+F1
 • Flytt lesemarkør til PC fokus («parker» markør): Num stjerne
 • Les klokke og dato: VCtrl+VShift+Numskråstrek
 • Lesemarkør på/av: VCtrl+4
 • Gå til markør: Num minus
 • Punktvindupå/av: VCtrl+VShift+1
 • Slipp gjennom tastetrykk: VCtrl+7
 • Slå på/av hurtigtasteri SuperNova: VCtrl+8
 • Stopp tale midlertidig: Ctrl
 • Systemstatusfelt (liste over program): CapsLock+0
 • Tale på/av: VCtrl+0
 • Tastehjelp: CapsLock+Bindestrek
 • Veksle mellom fysisk og logisk modus: VCtrl+VShift+9
 • Åpne SuperNovaKontrollpanel: VCtrl+Mellomrom
 • Åpne tastaturhjelp i SuperNova: CapsLock+Skråstrek
 • 6 / 8 punkts visning: VCtrl+VShift+8

Tale

 • Tale på/av: VCtrl+0
 • Stopp tale midlertidig: Ctrl
 • Justere volum opp: VCtrl+Omvendt skråstrek
 • Justere volum ned: VCtrl+Pluss
 • Justere hastighet raskere: VCtrl+VShift+Omvendt skråstrek
 • Justere hastighet saktere: VCrtl+VShift+Pluss
 • Neste/forrige språk for aktiv talesyntese: VCtrl+Punktum/VCtrl+Komma

Les tekst

 • Tegn: Num4
 • Ord: Num5
 • Linje: Num6
 • Les fra markør: Num Pluss
 • Dokumentleservindu: CapsLock+Num Pluss
 • Avslutt Dokumentleservindu: Esc
 • Linjepresentasjon: VCtrl+VShift+Num 2
 • Reguler Linjepresentasjon: Mellomrom, Pil opp/ned, Pil høyre/venstre
 • Avslutt Linjepresentasjon: Esc

Forstørrelse

 • Forstørrelse på/av: VCtrl+NumEnter
 • Øk forstørrelse: VCtrl+Numpluss
 • Reduser forstørrelse: VCtrl+Numminus
 • Panorer (flytte i skjermbildet); Høyre Ctrl+Piltaster
 • Fargeoppsett på/av: VCtrl+Num 0

Outlook

 • Liste over vedlegg: CapsLock+a
 • Les meldingshode: VShift+Num 7

Internettkommandoer

Hurtigtaster som lager lister:

CapsLock+Tab, Ctrl+Tab for å bytte mellom faner som lenker, overskrifter, rammer, tabeller, knapper/skjema og landemerker.

 • Lenkeliste: CapsLock+1
 • Overskriftsliste: CapsLock+2
 • Rammeliste: CapsLock+3
 • Tabell-liste: CapsLock+5
 • Skjemafeltliste: CapsLock+6

Bokstavnavigasjon:

 • Knapp: B
 • Redigeringsfelt: E
 • Skjemafelt: F
 • Grafikk: G
 • Overskrift: H
 • Overskrift på nivå 1 til 6: 1 til 6
 • Lenke: K
 • Liste: L
 • Neste listeelement: I
 • Tekstområde: N
 • Objekt: O
 • Avsnitt: P
 • Radioknapp: R
 • Tabell: T
 • Ubesøkte lenker: U
 • Besøkte lenke: V
 • Checkbox: X
 • Landemerke: Ø

For å bla motsatt vei kan en benytte Shift + ønsket hurtigtast.

Andre SuperNova kommandoer på internett:

 • Slå skjemamodus på/av: CapsLock+Enter
 • Søk med lesemarkør: F3
 • Søk etter forrige: F2
 • Søk etter neste: F4

Supernova-kommandoer i tabeller

 • Tabell kolonne fra celle: CapsLock+Num Komma
 • Leser aktuell rad: CapsLock+Num 0
 • Leser raden fram til markør: CapsLock+Num 1
 • Tabell rad fra celle: CapsLock+Num 2
 • Leser kolonnen fram til markør: CapsLock+Num 3
 • Leser aktuell kolonne: CapsLock+Num 6

Piltaster vil hjelpe deg til å navigere rundt i tabellen med tale og forflytte markøren horisontalt og vertikalt.

NVDA

 • NVDA-menyen: Ins+n
 • Les klokka: Ins+F12
 • Slipp tast gjennom: Ins+F2
 • Stopp tale midlertidig: Ctrl
 • Tastehjelp: Ins+1
 • Tastaturekko: Ins+2
 • Les tittellinja til aktivt vindu: Ins+t

Taleinnstillinger

 • Tale av/på: Ins+s
 • Stopp tale midlertidig: Ctrl

Les tekst

 • Linje: Pil opp/ned
 • Les fra markør: Ins+Pil ned

Internettkommandoer

NVDA kan konfigureres slik at enten 0 på nummertastaturet, Insert over piltastene eller CapsLock-tasten kan brukes som NVDA-tast. Som standard er både 0 på nummertastauret og Insert-tastene satt som NVDA-taster.

Hurtigtaster som lager lister:

NVDA+F7 åpner Elementlisten som inneholder lenker, overskrifter, skjemafelt, knapper og landemerker.

I elementlisten flyttes fokus til elementene med:

 • Lenkeliste: Alt+l
 • Overskriftsliste: Alt+o
 • Skjemafeltliste: Alt+f
 • Knapper (buttons): Alt+b
 • Landemerker: Alt+m

Bokstavnavigasjon:

 • Knapp: B
 • Kombinasjonsboks: C
 • ARIA landemerke: D
 • Redigeringsfelt: E
 • Skjemafelt: F
 • Grafikk: G
 • Overskrift: H
 • Overskriftene på nivå 1 til 6: 1 til 6
 • Listeelement: I
 • Lenke: K
 • Liste: L
 • Ramme: M
 • Tekst uten lenke: N
 • Innebygd objekt: O
 • Blokksitat: Q
 • Radioknapp: R
 • Separator: S
 • Tabell: T
 • Ikke besøkt lenke: U
 • Besøkt lenke: V
 • Avkryssingsboks: X

For å bla motsatt vei kan du bruke Shift + ønsket hurtigtast.

Fusion

 • Slå forstørring på/av: CapsLock+Enter
 • Vis brukergrensesnittet: CapsLock+Ctrl+u

Forstørrelse

 • Zoom inn: CapsLock+Pil opp
 • Zoom ut: CapsLock+Pil ned
 • To farge på/av: CapsLock+c
 • Forsterket markør På/Av: CapsLock+r
 • Forsterket Fokus På/Av: CapsLock+f
 • Forsterket Font På/Av: CapsLock+x
 • Forsterket Peker På/Av: CapsLock+p

Tale

 • Stemme av/på: Ins+Mellomrom, s
 • Stopp tale: Ctrl

Stemmehastighet

 • Øk stemmehastighet – permanent: Ctrl+Alt+Win+PgUp
 • Reduser stemmehastighet – permanent: Ctrl+Alt+Win+PgDn
 • Øk stemmehastighet: Ctrl+Alt+PgUp
 • Reduser stemmehastighet: Ctrl+Alt+PgDn
 • Øk stemmehastighet under lesing: PgUp
 • Reduser stemmehastighet under lesing: PgDn

Les

 • Les fra markør: Ins+Pil ned
 • Stopp tale midlertidig: Ctrl
 • Les tegn: Num 5
 • Les ord: Ins+Num 5
 • Stav ord: Ins+Num 5 to ganger
 • Lese forrige ord: Ins+Pil venstre
 • Les neste ord: Ins+Pil høyre
 • Les linje: Ins+Pil opp
 • Les til markør: Ins+Num Home

Starte taleverktøy

 • Start Tekstvisning: CapsLock+Alt+t
 • Start SpeakIt: CapsLock+Alt+s
 • Start AppReader: CapsLock+Alt+r

Internettkommandoer - Bruk av Søker

 • Starte Fusion søker: CapsLock+Ctrl+f
 • Bytt type side-elementer: Ctrl+Pil opp/ned
 • Åpne objekt: Ctrl+Enter
 • Første objekt (i filtrert liste): Ctrl+Home
 • Siste objekt (i filtrert liste): Ctrl+End
 • Neste/forrige kontroll: Ctrl+c/Ctrl+Shift+c
 • Neste/forrige skjema: Ctrl+f/Ctrl+Shift+f
 • Neste/forrige overskrift: Ctrl+h/Ctrl+Shift+h
 • Neste/forrige overskriftsnivå 1...6: Ctrl+1 ... 6 / Ctrl+Shift+1 ... 6
 • Neste/forrige bilde: Ctrl+i/Ctrl+Shift+i
 • Neste/forrige lenke: Ctrl+l/Ctrl+Shift+l
 • Neste/forrige liste: Ctrl+s/Ctrl+Shift+s
 • Neste/forrige tabell: Ctrl+t/Ctrl+Shift+t
 • AppReader: Alt+r
 • Bytte Listesøk: Alt+l
 • Avslutt Fusion søker: Esc

Side 39 av 39