Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Forskning

  • Bruk av visuelle planer og sjekklister forbedrer selvstendighet i utførelsen av arbeidsoppgaver og livsmestring generelt, for personer med autisme og kognitive funksjonsnedsettelser (1).
  • Håndholdt teknologi (smarttelefon og læringsbrett) for organisering gir elever nye muligheter for hjelp og støtte i møte med situasjoner og utfordringer på skolen og i privatlivet. Hjelpemiddelet er lett tilgjengelig, motiverende og gir oversikt, struktur og forutsigbarhet (2).
  • Hjelpemiddelet (håndholdt teknologi) kan gi positiv sosial status og styrker inkluderingen (2).

  1. Koyama, Takanori, & Hui-Ting Wang (2011).“Use of Activity Schedule to Promote Independent Performance of Individuals with Autism and Other Intellectual Disabilities: A Review.” Research in Developmental Disabilities 32.6: 2235-242.
  2. Solås (2009) «iHot-Ungdom – Handholdt Organisering Teknologi» Hentet fra: https://www.statped.no/globalassets/region/statped-nord/publikasjoner/rapport_ihot.pdf

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 14 av 34