Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Når manglende tilgang til informasjon får konsekvenser

Barn med lese- og skrivevansker, språkvansker, generelle lærevansker og sansetap kan ha utfordringer med å få tilgang til informasjon, som hjelper dem med overnevnte ferdigheter, om informasjonen ikke er tilrettelagt. Manglende tilgang til informasjon hindrer barnet i å få med seg hva som skjer, som igjen gir konsekvenser sosialt og faglig. Det kan oppstå misforståelser i det sosiale samspillet. Dette kan resultere i at barnet opplever indre uro, sosial utestengelse og lav forutsetning for deltakelse i læringssituasjoner. Over lengre tid vil dette påvirke barnets psyke og adferd. Konsekvensen av manglende tilrettelegging, ofte i kombinasjon med andre faktorer, kan over tid føre til psykososiale vansker.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 4 av 34