Til hovedinnhold

Kroppsøving

Ledsaging

Ledsageren er elevens øyne og fungerer som tilrettelegger, motivator, instruktør og taktiker. I mange tilfeller er eleven avhengig av ledsager for å mestre og oppnå målene om initiativ og innsats.

Det er et mål at eleven utfører aktivitetene mest mulig selvstendig eller sammen med medelever. Ledsagerens rolle er å være tilgjengelig når eleven trenger det. Samtidig må ledsageren være bevisst på å ikke være til hinder for samspillet med medelevene.

Det anbefales at ledsager og lærer samarbeider tett, slik at ledsageren er forberedt på det som skal skje i timene. Dette øker forutsigbarheten, og man kan planlegge elevens behov for ledsaging:

  • Ved ukjente aktiviteter må ledsageren ofte tilrettelegge og forklare premissene for aktiviteten.
  • Ved kjente og strukturerte aktiviteter kan medelever være ledsagere. Det må vurderes hvilke elever som er modne for oppgaven. Ledsagingen må oppleves som positiv for begge.

Vær oppmerksom på at mange vil ha behov for en ledsager i alle timer. Andre vil kun ha dette behovet på ukjente steder, ved sammensatte bevegelser eller når underlag og lysforhold er skiftende.

Videoene nedenfor gir gode tips og råd til ledsaging.

Side 13 av 28