Til hovedinnhold

Kroppsøving

Formidling

  • Stå i nærheten av eleven.
  • Vær kort og presis i språket.
  • Bruk faste navn på kjente øvelser.
  • Si navnet til den du henvender deg til.
  • Bruk beskrivende språk. Si «Jeg legger hoppetauet på matta ved ribbeveggen» i stedet for «Jeg legger dette der borte».
  • Unngå å bruke ord som «hit og dit», «gjør sånn», «her og der».
  • Legg til rette for et godt lydmiljø ved å unngå unødig støy når du skal formidle viktig informasjon.

Nedenfor kan du se et eksempel på mangelfull verbal instruksjon under støyende forhold.

Dersom verbal instruksjon ikke gir god nok forståelse om hvordan en utøvelse utføres, kan lærer bane bevegelsen for eleven. Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan dette gjøres.

Side 10 av 28