Til hovedinnhold

Kroppsøving

Tilrettelegging i svømming

Med god tilrettelegging er svømming en aktivitet som eleven fint kan mestre. Vannet gir balansestøtte, og bassenget kan deles i baner slik at elevene ikke støter borti hverandre. Dette kan bidra til trygg og selvstendig forflytning i vannet.

Svømmehallen kan være en utfordrende arena. Det er derfor viktig at eleven får bruke god tid til å bli kjent i garderoben og svømmehallen. Ta runden både langs kanten av bassenget og i vannet og vis hvor trapp, stupebrett, dypet o.l. befinner seg.

Akustikken i garderoben og svømmehallen er ofte dårlig. Stå derfor nært eleven når du gir instruksjoner og beskjeder. Gi viktig informasjon i garderoben først og gjenta dem i svømmehallen etterpå. Når instruksjoner og beskjeder skal gis i svømmehallen, kan det være lurt å samle elevene i ring. Husk å benytte et kort og presist språk.

Det kan være vanskelig å orientere seg når ørene er under vann. Det kan derfor ta tid å bli trygg under vann. Det kan ofte være lurt å være i vannet sammen med eleven.

Vær oppmerksom på at elever som er svaksynte kan bli blendet i svømmehallen. Blanke flater og store vinduer gir ofte mye og blendende lys.

Person som svømmer i bane nærmest kanten. En matte et lagt ut på kortenden av bassenget.
Illustrasjon: gjengitt etter avtale med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Eleven kan ha behov for taktil veiledning ved innlæring av svømmeteknikker. Dette kan for eksempel gjøres ved at eleven holder i kanten av bassenget med strake armer og ben. Instruktøren står bak og holder i begge beina og baner beinbevegelsen. Baning av armtak gjøres ved at instruktøren står bak eleven og holder i begge armene som føres i riktig bevegelsesbane.

Side 15 av 28