Til hovedinnhold

Kroppsøving

Aktiviteter i basseng

Stasjoner med ulike aktiviteter gir bedre oversikt for eleven. Det kan for eksempel være å dele inn i mindre grupper som plasseres i bassengets fire hjørner.

Velg aktiviteter som gir eleven god oversikt, som for eksempel «Hauk og due» i stedet for «Haien kommer».

Aktiviteter hvor elevene står i ring er også enklere å gjennomføre. Elevene kan for eksempel

  • gå mot venstre
  • gå mot høyre
  • løpe i ring
  • alternativ: annenhver elev ligger vannrett, de andre står

«Slangen» er en aktivitet der elevene står i rekke etter hverandre med hendene på skuldrene til eleven foran. Den første eleven er hodet på slangen, og skal forsøke å ta den siste i rekka (bite seg selv i halen). Den som får tak i halen, stiller seg bakerst og blir dermed «halen». Nestemann blir det nye «hodet».

«Poengleken» er en stafett bestående av fire lag som plasseres i hvert sitt hjørne av bassenget. På ei matte midt i bassenger er det plassert gjenstander som elevene skal hente og ta med tilbake til lagets hjørne. Laget som har hentet flest gjenstander, vinner.

Side 28 av 28