Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Pedagogisk tilrettelegging

Mange elever med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet vil ha utfordringer når det gjelder å samle holdepunkter for å skape mening, både praktisk og sosialt. Kombinasjonen av nedsatt syn og hørsel innebærer at mange elever bruker mye energi på å få med seg det som skjer i undervisningen og i friminuttene. Et tilpasset læringsmiljø vil bidra til at eleven kan bruke energien på lærestoff i stedet for å streve med å få med seg det som skjer.

Det er ikke uvanlig at elever opplever at tempoet på alt som skjer er altfor høyt, og at de derfor kan ha store utfordringer med å følge med på det som skjer. Dette kan dreie seg om for eksempel «smalltalk» som foregår i venninnegjengen eller samtaler om ting som skjer på fritiden og på internet. Dette kan føre til frustrasjon som kan misforstås og tolkes som utfordrende eller vanskelig atferd.

Det er derfor en gylden regel at tempoet må senkes betraktelig i alt du sier og gjør når du er sammen med barn og ungdom som har nedsatt syn og hørsel. Tegn må formidles i synsfeltet og skifter i aktiviteter må være tydelige.

Side 11 av 24