Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Lese visuelt

Mange elever med nedsatt syn kan lese visuelt ved å benytte forstørring og/eller tilpasning av kontrast. Prinsipielt blir tilnærmingen den samme enten du leser tekst på papir eller digital informasjon på en skjerm. Fremgangsmåten kan være å

 • bruke lupe for å forstørre tekst på papir
 • bruke kikkert eller et avstandskamera for å oppfatte visuell informasjon på lengre avstand
 • forstørre digitale tekster ved hjelp av forstørringsprogram
 • bruke alternativer for tilgjengelighet i operativsystemet for dem som ikke trenger så stor forstørring

Både forstørringsprogrammet og operativsystemet har valg for å tilpasse farger og kontrast. For enkelte kan dette være helt nødvendig.

Lese med optiske hjelpemidler

For å få oversikt over de vanligste optiske hjelpemidlene, les mer om Luper og kikkerter

For at eleven skal ha mest mulig nytte av sine optiske hjelpemidler, er det viktig at lærer og elev finner gode strategier for hvordan de kan brukes. Hjelpemidlene er ikke bare nyttige til å lese med. De kan også brukes til andre oppgaver, som å utforske objekter i naturen. Eksperimenter gjerne i ulike situasjoner, og jobb med å få et skarpt bilde. Hvis dere sammen finner fram til situasjoner der eleven opplever hjelpemidlene som nyttige, øker motivasjonen for å bruke dem.

Undersøkelser viser at mange elever med svaksynthet ikke liker å bruke hjelpemidler i klassen. Det er viktig at lærerne bidrar til å skape aksept for at eleven arbeider på andre måter enn sine medelever.

I heftet Se muligheter med optikk finner du mer informasjon om hvordan du kan arbeide med optiske hjelpemidler.

Lese digitalt med forstørringsprogram

Her omtales programmene SuperNova og Fusion.

Forstørringsprogrammene kan forstørre enten hele eller deler av skjermbildet, for eksempel med en lupefunksjon. For elever med svaksynthet er det avgjørende å bestemme fargevalg og kontrast ut fra den enkeltes synsfunksjon.

Programmene har innstillinger for å

 • forstørre tekst og ikoner på skjermen
 • endre farge på tekst og bakgrunn
 • endre størrelse og farge på musepeker og markør

Innstillinger for fargevalg, kontrast, musepeker og markør gjøres vanligvis i det eleven tar forstørringsprogrammet i bruk.

Det er viktig at du gjør deg godt kjent med forstørringsprogrammet dere skal bruke. Du finner mer informasjon om de ulike forstørringsprogrammene under Innstillinger.

Slå forstørring på/av

 • SuperNova: VCtrl+Num Enter
 • Fusion: CapsLock+Enter

Øk/reduser forstørring

 • SuperNova: VCtrl+Num pluss/minus
 • Fusion: CapsLock+Pil opp/Pil ned

Det er viktig at eleven raskt kan endre forstørringsgrad. Er tekststørrelsen i utgangspunktet liten, kan forstørrelsen økes, og omvendt. På samme måte kan eleven bruke liten eller ingen forstørring for å få oversikt, mens han kan øke forstørrelsen for å utforske detaljer.

Navigere i skjermbildet

Når skjermbildet forstørres med et forstørringsprogram, vises bare en del av innholdet. Dette gir redusert oversikt. For å få tilgang til alt innholdet på skjermen, må eleven navigere i skjermbildet.

I SuperNova gjør du dette ved å holde høyre Ctrl-tast og piltast i den retningen du vil navigere. Dersom du for eksempel holder høyre Ctrl nede og trykker Pil høyre en gang, vil skjermbildet gli langsomt mot venstre slik at høyre del av skjermbildet etter hvert kommer til syne. Ved å trykke flere ganger på Pil høyre øker hastigheten. Bevegelsen stopper i det Ctrl-tasten slippes.

I Fusion fungerer dette på samme måte, men da er det tastene CapsLock+Shift som brukes sammen med piltastene.

Naviger i skjermbildet:

 • Supernova: HCtrl+Piltaster
 • Fusion: CapsLock+Shift+Piltaster

Den delen av skjermbildet som vises, vil alltid følge musepekeren eller markøren. Det vil si at dersom posisjonen til musepekeren eller markøren endres, vil fokus i skjermbildet flytte etter.

Ulike måter å forstørre på

I tillegg til å forstørre hele skjermbildet, har forstørringsprogram også mulighet til å forstørre deler av teksten, blant annet med en lupefunksjon. Lupen kan være nyttig for eksempel når du skal se på et kart eller detaljer i et bilde. Da har du oversikt samtidig som du kan bruke lupen til å se detaljer. Du bruker musen til å flytte lupen på skjermen.

Bytt mellom ulike måter å forstørre på:

 • SuperNova: VCtrl+Num 7
 • Fusion: CapsLock+z

Linjepresentasjon i SuperNova

Med linjepresentasjon hentes teksten i et nytt vindu der bare en linje vises. Når funksjonen er aktiv, vil teksten gli mot venstre slik at ny tekst etter hvert kommer til syne.

 • Linjepresentasjon: VCtrl+VShift+Num 2
 • Avslutte: ESC
 • Reduserer/øker hastigheten: Pil opp/ned
 • Pause: Mellomrom

Lese digitalt med tilpasninger i operativsystemet

Side 13 av 39