Til hovedinnhold

Kroppsøving

Organisering

I kroppsøving er det ofte høyt tempo, raske forflytninger og store avstander som gjør at eleven kan ha utfordringer med å holde oversikt. For at eleven skal få et faglig og sosialt utbytte, bør det tilrettelegges slik at eleven kan delta ut fra sine forutsetninger.

Aktivitetene bør organiseres slik at de er oversiktlige og forutsigbare. Dette kan være

  • aktiviteter som utføres i par
  • aktiviteter som utføres i ring
  • aktiviteter på rekke, i stedet for på kryss og tvers
  • inndeling i små grupper på et avgrenset område, for eksempel stasjonstrening
  • å bruke samme rekkefølge og plassering av øvelser i stasjoner og hinderløyper

Side 8 av 28