Til hovedinnhold

Kroppsøving

Organisering ved ballspill

Ballspill er en aktivitet som er utfordrende for eleven, og det anbefales derfor å begrense slike aktiviteter. Eleven kan delta i ulike ballaktiviteter i par eller små grupper, men selve ballspillet kan oppleves som uoversiktlig og krevende.

Når klassen skal ha ballspill, bør timen derfor organiseres med parallelle aktiviteter. Dette kan gjøres på følgende måte:

  • Klassen deles i tre grupper; gruppe 1 og 2 begynner med ballspill, gruppe 3 begynner med styrketrening.
  • Medelevene rullerer mellom ballspill og styrketrening.
  • Eleven med nedsatt syn blir værende på stasjonen med styrketrening.
  • Alternativt kan klassen deles i fire grupper slik at eleven kan veksle mellom to ulike aktiviteter.
Illustrasjon av gymsal som er delt i to
Bildet viser tegning av en gymsal som er delt i to. De to gruppene på venstre side har ballspill og gruppa på høyre side har styrketrening. Eleven er på gruppa på høyre side. Svart prikk indikerer eleven med synsnedsettelse.

Side 12 av 28