Til hovedinnhold

Kroppsøving

Underlag

Dersom aktiviteten foregår utendørs, bør den gjennomføres på et tydelig avgrenset område. Det bør også tas hensyn til underlaget aktiviteten foregår på. Et jevnt underlag vil gi eleven bedre forutsetninger for mestring. Det gjør at eleven får mer oversikt, kan øke tempoet og bruke energien mer effektivt.

Forutsigbare underlag kan være

  • gymsal
  • vei eller grusvei
  • sti uten røtter og steiner
  • idrettsbane

For eleven vil det være mindre energikrevende om aktiviteten foregår på et kjent sted. Dersom klassen har en fast testløype, bør denne foregå på bane eller vei. Eleven vil da ha mulighet til å forbedre egen prestasjon fordi underlaget ikke blir en begrensning for rask forflytning.

Side 6 av 28