Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Sosial deltakelse

To gutter sitter på gulvet i en korridor. De ler. Den ene gutten holder i en mobiltelefon.

For å legge til rette for sosial deltakelse anbefales det å ha en åpenhet rundt synsnedsettelsen og at klassen lærer om hva det innebærer å ha en synsnedsettelse.

Elever med synsnedsettelser kan også ha behov for å lære sosiale ferdigheter på en annen måte enn sine seende medelever.

De voksne rundt eleven må også ha ekstra bevissthet rundt organisering av sosialt samspill i friminutt og på SFO/AKS. Det samme gjelder ved turdager og "annerledesdager".

Side 13 av 22