Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Sosiale ferdigheter

Mange sosiale ferdigheter læres automatisk og tilfeldig ved å observere og imitere andres atferd. Elever som er blinde har ikke denne muligheten. Nedsatt syn kan også gi begrensninger i den sosiale læringen. Uten opplæring kan dette medføre utvikling av et kroppsspråk som gir færre nonverbale signaler enn omgivelsene er vant til. Noen elever utvikler en eller flere former for stereotyp atferd.

Selv om læreplanen har kompetansemål i sosiale ferdigheter, kan eleven ha behov for å lære ferdigheter utover disse. Det gjelder særlig ferdigheter som innebærer å tolke visuell informasjon.

Eleven kan ha behov for å

  • lære hvordan man opptrer i ulike sosiale situasjoner
  • forstå hva kroppsspråk og nonverbal kommunikasjon er
  • utvikle sitt eget kroppsspråk
  • lære om det som det som klassen er opptatt av, for eksempel spesifikke spill og idretter, moter og utseende

Sosial ferdigheter læres og utvikles best i samspill med andre. Det bør derfor unngås at dette gis som individuell opplæring.

Side 15 av 22