Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Tilrettelegging ved spesifikke tilstander og diagnoser

Ved noen spesifikke tilstander og diagnoser kan det være behov for å legge ekstra vekt på synspedagogiske tilrettelegginger. Det kan for eksempel være behovet for forenkling eller struktur og forutsigbarhet. I tillegg kan det være nødvendig med andre former for tilrettelegging.

Dette kan for eksempel gjelde ved

  • hjernerelaterte synsvansker (CVI)
  • nedsatt syn og autismeforstyrrelser
  • juvenil nevronal ceroid lipofuscinose (JNCL)

Side 18 av 22